علوم پنجم ابتدایی

سنگ‌های رسوبی‌، کتاب تاریخ زمین

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,987 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاربرد عدسی‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,416 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ذرّه‌بین چیست؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,230 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رنگ‌های نور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,624 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چشمه‌های نور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,813 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماشین‌ها نیروى خود را از کجا مى‌آورند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,700 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماشین چیست؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,356 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سطح شیب‌دار

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,742 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهرم چیست؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,807 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماشین‌ها (حرکت و نیرو)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,673 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد