عدسی

ساخت چند وسیله با آینه، ذره‌بین، عدسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,045 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاربرد عدسی‌ها و منشور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,927 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاربرد عدسی‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,416 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
222 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلسکوپ نجومی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر در عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میکروسکوپ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
58 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انعکاس و شکست نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد