حرکت

انسان به کمک ماهیچه‌ها و استخوان‌ها حرکت می‌کند

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,885 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جانوران چگونه حرکت می‌کنند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,430 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماشین‌ها (حرکت و نیرو)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,673 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت پرتابه ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودارهای حرکتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد