ماهیان

ماهی‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,704 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جانوران چگونه حرکت می‌کنند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,430 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون در جانداران مختلف

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,038 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه تنفس در جانداران مختلف

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
28,432 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد