آبشش

دستگاه تنفس در جانداران مختلف

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
28,432 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تنفس در ماهی و جانداران ساکن خشکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
519 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد