شش

تنفس در ماهی و جانداران ساکن خشکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
519 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گردش خون ششی و عمومی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
527 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نحوه عملکرد دیافراگم و شش‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
547 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد