صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 465
روان‌خوانی: بینوایان 6,849 کیلو بایت MP3 250
درس هجدهم: عظمت نگاه 3,317 کیلو بایت MP3 242
گنج حکمت: مزار شاعر 1,114 کیلو بایت MP3 213
درس هفدهم: سپیده دم 2,307 کیلو بایت MP3 250
روان‌خوانی: طراران 2,017 کیلو بایت MP3 147
درس شانزدهم: خیر و شر 6,888 کیلو بایت MP3 186
گنج حکمت: کوزه 903 کیلو بایت MP3 160
درس چهاردهم: طوطی و بقال 1,734 کیلو بایت MP3 391
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین 1,020 کیلو بایت MP3 625
درس سیزدهم: گردآفرید 3,407 کیلو بایت MP3 1,808
گنج حکمت: جاه و چاه 870 کیلو بایت MP3 201
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس 3,970 کیلو بایت MP3 572
روان‌خوانی: شیر زنان ایران 8,615 کیلو بایت MP3 152
درس یازدهم: خاک آزادگان 1,570 کیلو بایت MP3 1,167
گنج حکمت: یک گام فراتر 1,560 کیلو بایت MP3 169
درس دهم: دریادلان صف‌شکن 6,349 کیلو بایت MP3 259
شعرخوانی: باز این چه شورش است 1,567 کیلو بایت MP3 428
درس نهم: غرش شیران 1,718 کیلو بایت MP3 449
گنج حکمت: دیوار عدالت 1,145 کیلو بایت MP3 161

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد