صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 373
روان‌خوانی: بینوایان 6,849 کیلو بایت MP3 194
درس هجدهم: عظمت نگاه 3,317 کیلو بایت MP3 190
گنج حکمت: مزار شاعر 1,114 کیلو بایت MP3 177
درس هفدهم: سپیده دم 2,307 کیلو بایت MP3 172
روان‌خوانی: طراران 2,017 کیلو بایت MP3 96
درس شانزدهم: خیر و شر 6,888 کیلو بایت MP3 85
گنج حکمت: کوزه 903 کیلو بایت MP3 106
درس چهاردهم: طوطی و بقال 1,734 کیلو بایت MP3 125
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین 1,020 کیلو بایت MP3 103
درس سیزدهم: گردآفرید 3,407 کیلو بایت MP3 129
گنج حکمت: جاه و چاه 870 کیلو بایت MP3 96
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس 3,970 کیلو بایت MP3 98
روان‌خوانی: شیر زنان ایران 8,615 کیلو بایت MP3 78
درس یازدهم: خاک آزادگان 1,570 کیلو بایت MP3 298
گنج حکمت: یک گام فراتر 1,560 کیلو بایت MP3 90
درس دهم: دریادلان صف‌شکن 6,349 کیلو بایت MP3 135
شعرخوانی: باز این چه شورش است 1,567 کیلو بایت MP3 314
درس نهم: غرش شیران 1,718 کیلو بایت MP3 275
گنج حکمت: دیوار عدالت 1,145 کیلو بایت MP3 121

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد