صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 736
روان‌خوانی: بینوایان 6,849 کیلو بایت MP3 393
درس هجدهم: عظمت نگاه 3,317 کیلو بایت MP3 518
گنج حکمت: مزار شاعر 1,114 کیلو بایت MP3 352
درس هفدهم: سپیده دم 2,307 کیلو بایت MP3 821
روان‌خوانی: طراران 2,017 کیلو بایت MP3 280
درس شانزدهم: خیر و شر 6,888 کیلو بایت MP3 437
گنج حکمت: کوزه 903 کیلو بایت MP3 298
درس چهاردهم: طوطی و بقال 1,734 کیلو بایت MP3 1,137
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین 1,020 کیلو بایت MP3 5,019
درس سیزدهم: گردآفرید 3,407 کیلو بایت MP3 4,199
گنج حکمت: جاه و چاه 870 کیلو بایت MP3 519
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس 3,970 کیلو بایت MP3 1,271
روان‌خوانی: شیر زنان ایران 8,615 کیلو بایت MP3 225
درس یازدهم: خاک آزادگان 1,570 کیلو بایت MP3 1,685
گنج حکمت: یک گام فراتر 1,560 کیلو بایت MP3 324
درس دهم: دریادلان صف‌شکن 6,349 کیلو بایت MP3 571
شعرخوانی: باز این چه شورش است 1,567 کیلو بایت MP3 742
درس نهم: غرش شیران 1,718 کیلو بایت MP3 609
گنج حکمت: دیوار عدالت 1,145 کیلو بایت MP3 254

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد