صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی: بینوایان 6,849 کیلو بایت MP3 831
درس هجدهم: عظمت نگاه 3,317 کیلو بایت MP3 1,407
گنج حکمت: مزار شاعر 1,114 کیلو بایت MP3 981
درس هفدهم: سپیده دم 2,307 کیلو بایت MP3 3,080
روان‌خوانی: طراران 2,017 کیلو بایت MP3 1,762
درس شانزدهم: خیر و شر 6,888 کیلو بایت MP3 1,012
گنج حکمت: کوزه 903 کیلو بایت MP3 737
درس چهاردهم: طوطی و بقال 1,734 کیلو بایت MP3 4,058
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین 1,020 کیلو بایت MP3 17,265
درس سیزدهم: گردآفرید 3,407 کیلو بایت MP3 10,171
گنج حکمت: جاه و چاه 870 کیلو بایت MP3 2,037
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس 3,970 کیلو بایت MP3 9,339
روان‌خوانی: شیر زنان ایران 8,615 کیلو بایت MP3 640
درس یازدهم: خاک آزادگان 1,570 کیلو بایت MP3 4,621
گنج حکمت: یک گام فراتر 1,560 کیلو بایت MP3 2,136
درس دهم: دریادلان صف‌شکن 6,349 کیلو بایت MP3 2,685
شعرخوانی: باز این چه شورش است 1,567 کیلو بایت MP3 5,264
درس نهم: غرش شیران 1,718 کیلو بایت MP3 2,246
گنج حکمت: دیوار عدالت 1,145 کیلو بایت MP3 1,933
درس هشتم: در سایه‌سار نخل ولایت 3,238 کیلو بایت MP3 684

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد