صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی: بینوایان 6,849 کیلو بایت MP3 741
درس هجدهم: عظمت نگاه 3,317 کیلو بایت MP3 1,047
گنج حکمت: مزار شاعر 1,114 کیلو بایت MP3 721
درس هفدهم: سپیده دم 2,307 کیلو بایت MP3 2,436
روان‌خوانی: طراران 2,017 کیلو بایت MP3 1,197
درس شانزدهم: خیر و شر 6,888 کیلو بایت MP3 929
گنج حکمت: کوزه 903 کیلو بایت MP3 646
درس چهاردهم: طوطی و بقال 1,734 کیلو بایت MP3 3,252
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین 1,020 کیلو بایت MP3 15,352
درس سیزدهم: گردآفرید 3,407 کیلو بایت MP3 8,940
گنج حکمت: جاه و چاه 870 کیلو بایت MP3 1,465
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس 3,970 کیلو بایت MP3 7,551
روان‌خوانی: شیر زنان ایران 8,615 کیلو بایت MP3 524
درس یازدهم: خاک آزادگان 1,570 کیلو بایت MP3 3,736
گنج حکمت: یک گام فراتر 1,560 کیلو بایت MP3 1,363
درس دهم: دریادلان صف‌شکن 6,349 کیلو بایت MP3 1,812
شعرخوانی: باز این چه شورش است 1,567 کیلو بایت MP3 3,992
درس نهم: غرش شیران 1,718 کیلو بایت MP3 1,463
گنج حکمت: دیوار عدالت 1,145 کیلو بایت MP3 594
درس هشتم: در سایه‌سار نخل ولایت 3,238 کیلو بایت MP3 452

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد