صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی: بینوایان 6,849 کیلو بایت MP3 1,003
درس هجدهم: عظمت نگاه 3,317 کیلو بایت MP3 1,718
گنج حکمت: مزار شاعر 1,114 کیلو بایت MP3 1,597
درس هفدهم: سپیده دم 2,307 کیلو بایت MP3 5,521
روان‌خوانی: طراران 2,017 کیلو بایت MP3 2,949
درس شانزدهم: خیر و شر 6,888 کیلو بایت MP3 1,214
گنج حکمت: کوزه 903 کیلو بایت MP3 881
درس چهاردهم: طوطی و بقال 1,734 کیلو بایت MP3 6,397
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین 1,020 کیلو بایت MP3 36,276
درس سیزدهم: گردآفرید 3,407 کیلو بایت MP3 14,909
گنج حکمت: جاه و چاه 870 کیلو بایت MP3 2,499
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس 3,970 کیلو بایت MP3 17,063
روان‌خوانی: شیر زنان ایران 8,615 کیلو بایت MP3 1,418
درس یازدهم: خاک آزادگان 1,570 کیلو بایت MP3 5,873
گنج حکمت: یک گام فراتر 1,560 کیلو بایت MP3 3,508
درس دهم: دریادلان صف‌شکن 6,349 کیلو بایت MP3 3,728
شعرخوانی: باز این چه شورش است 1,567 کیلو بایت MP3 5,727
درس نهم: غرش شیران 1,718 کیلو بایت MP3 2,647
گنج حکمت: دیوار عدالت 1,145 کیلو بایت MP3 2,652
درس هشتم: در سایه‌سار نخل ولایت 3,238 کیلو بایت MP3 830

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد