صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
روان‌خوانی: بینوایان 6,849 کیلو بایت MP3 965
درس هجدهم: عظمت نگاه 3,317 کیلو بایت MP3 1,671
گنج حکمت: مزار شاعر 1,114 کیلو بایت MP3 1,523
درس هفدهم: سپیده دم 2,307 کیلو بایت MP3 5,418
روان‌خوانی: طراران 2,017 کیلو بایت MP3 2,861
درس شانزدهم: خیر و شر 6,888 کیلو بایت MP3 1,178
گنج حکمت: کوزه 903 کیلو بایت MP3 851
درس چهاردهم: طوطی و بقال 1,734 کیلو بایت MP3 6,222
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین 1,020 کیلو بایت MP3 35,813
درس سیزدهم: گردآفرید 3,407 کیلو بایت MP3 14,710
گنج حکمت: جاه و چاه 870 کیلو بایت MP3 2,386
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس 3,970 کیلو بایت MP3 16,807
روان‌خوانی: شیر زنان ایران 8,615 کیلو بایت MP3 1,319
درس یازدهم: خاک آزادگان 1,570 کیلو بایت MP3 5,767
گنج حکمت: یک گام فراتر 1,560 کیلو بایت MP3 3,390
درس دهم: دریادلان صف‌شکن 6,349 کیلو بایت MP3 3,629
شعرخوانی: باز این چه شورش است 1,567 کیلو بایت MP3 5,619
درس نهم: غرش شیران 1,718 کیلو بایت MP3 2,567
گنج حکمت: دیوار عدالت 1,145 کیلو بایت MP3 2,503
درس هشتم: در سایه‌سار نخل ولایت 3,238 کیلو بایت MP3 793

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد