صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم 1,434 کیلو بایت MP3 160
درس اول (حوارات) 855 کیلو بایت MP3 143
درس اول (لغات جدید) 716 کیلو بایت MP3 166
درس اول 3,053 کیلو بایت MP3 180
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 156
المعجم (ه) 1,165 کیلو بایت MP3 162
المعجم (و) 1,275 کیلو بایت MP3 155
المعجم (ن) 1,931 کیلو بایت MP3 167
المعجم (م) 3,543 کیلو بایت MP3 141
المعجم (ل) 1,323 کیلو بایت MP3 133
المعجم (ک) 1,545 کیلو بایت MP3 138
المعجم (ق) 1,798 کیلو بایت MP3 139
المعجم (ف) 1,638 کیلو بایت MP3 129
المعجم (غ) 969 کیلو بایت MP3 128
المعجم (ع) 2,626 کیلو بایت MP3 115
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 130
المعجم (ط) 820 کیلو بایت MP3 114
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 138
المعجم (ص) 1,167 کیلو بایت MP3 126
المعجم (ش) 1,663 کیلو بایت MP3 106

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد