صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم 1,434 کیلو بایت MP3 401
درس اول (حوارات) 855 کیلو بایت MP3 316
درس اول (لغات جدید) 716 کیلو بایت MP3 341
درس اول 3,053 کیلو بایت MP3 376
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 283
المعجم (ه) 1,165 کیلو بایت MP3 290
المعجم (و) 1,275 کیلو بایت MP3 281
المعجم (ن) 1,931 کیلو بایت MP3 308
المعجم (م) 3,543 کیلو بایت MP3 302
المعجم (ل) 1,323 کیلو بایت MP3 302
المعجم (ک) 1,545 کیلو بایت MP3 287
المعجم (ق) 1,798 کیلو بایت MP3 265
المعجم (ف) 1,638 کیلو بایت MP3 250
المعجم (غ) 969 کیلو بایت MP3 261
المعجم (ع) 2,626 کیلو بایت MP3 265
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 260
المعجم (ط) 820 کیلو بایت MP3 248
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 267
المعجم (ص) 1,167 کیلو بایت MP3 250
المعجم (ش) 1,663 کیلو بایت MP3 236

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد