صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم 1,434 کیلو بایت MP3 378
درس اول (حوارات) 855 کیلو بایت MP3 292
درس اول (لغات جدید) 716 کیلو بایت MP3 319
درس اول 3,053 کیلو بایت MP3 348
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 270
المعجم (ه) 1,165 کیلو بایت MP3 272
المعجم (و) 1,275 کیلو بایت MP3 258
المعجم (ن) 1,931 کیلو بایت MP3 289
المعجم (م) 3,543 کیلو بایت MP3 281
المعجم (ل) 1,323 کیلو بایت MP3 281
المعجم (ک) 1,545 کیلو بایت MP3 263
المعجم (ق) 1,798 کیلو بایت MP3 247
المعجم (ف) 1,638 کیلو بایت MP3 236
المعجم (غ) 969 کیلو بایت MP3 241
المعجم (ع) 2,626 کیلو بایت MP3 234
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 242
المعجم (ط) 820 کیلو بایت MP3 229
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 244
المعجم (ص) 1,167 کیلو بایت MP3 231
المعجم (ش) 1,663 کیلو بایت MP3 220

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد