صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم 1,434 کیلو بایت MP3 447
درس اول (حوارات) 855 کیلو بایت MP3 352
درس اول (لغات جدید) 716 کیلو بایت MP3 387
درس اول 3,053 کیلو بایت MP3 428
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 308
المعجم (ه) 1,165 کیلو بایت MP3 327
المعجم (و) 1,275 کیلو بایت MP3 316
المعجم (ن) 1,931 کیلو بایت MP3 344
المعجم (م) 3,543 کیلو بایت MP3 327
المعجم (ل) 1,323 کیلو بایت MP3 327
المعجم (ک) 1,545 کیلو بایت MP3 327
المعجم (ق) 1,798 کیلو بایت MP3 296
المعجم (ف) 1,638 کیلو بایت MP3 288
المعجم (غ) 969 کیلو بایت MP3 294
المعجم (ع) 2,626 کیلو بایت MP3 304
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 288
المعجم (ط) 820 کیلو بایت MP3 277
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 296
المعجم (ص) 1,167 کیلو بایت MP3 280
المعجم (ش) 1,663 کیلو بایت MP3 262

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد