صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم 1,434 کیلو بایت MP3 251
درس اول (حوارات) 855 کیلو بایت MP3 223
درس اول (لغات جدید) 716 کیلو بایت MP3 251
درس اول 3,053 کیلو بایت MP3 254
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 206
المعجم (ه) 1,165 کیلو بایت MP3 204
المعجم (و) 1,275 کیلو بایت MP3 196
المعجم (ن) 1,931 کیلو بایت MP3 224
المعجم (م) 3,543 کیلو بایت MP3 209
المعجم (ل) 1,323 کیلو بایت MP3 201
المعجم (ک) 1,545 کیلو بایت MP3 181
المعجم (ق) 1,798 کیلو بایت MP3 184
المعجم (ف) 1,638 کیلو بایت MP3 173
المعجم (غ) 969 کیلو بایت MP3 174
المعجم (ع) 2,626 کیلو بایت MP3 167
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 172
المعجم (ط) 820 کیلو بایت MP3 160
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 177
المعجم (ص) 1,167 کیلو بایت MP3 173
المعجم (ش) 1,663 کیلو بایت MP3 159

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد