صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم 1,434 کیلو بایت MP3 177
درس اول (حوارات) 855 کیلو بایت MP3 180
درس اول (لغات جدید) 716 کیلو بایت MP3 200
درس اول 3,053 کیلو بایت MP3 194
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 174
المعجم (ه) 1,165 کیلو بایت MP3 180
المعجم (و) 1,275 کیلو بایت MP3 174
المعجم (ن) 1,931 کیلو بایت MP3 200
المعجم (م) 3,543 کیلو بایت MP3 180
المعجم (ل) 1,323 کیلو بایت MP3 171
المعجم (ک) 1,545 کیلو بایت MP3 158
المعجم (ق) 1,798 کیلو بایت MP3 157
المعجم (ف) 1,638 کیلو بایت MP3 148
المعجم (غ) 969 کیلو بایت MP3 147
المعجم (ع) 2,626 کیلو بایت MP3 137
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 148
المعجم (ط) 820 کیلو بایت MP3 137
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 153
المعجم (ص) 1,167 کیلو بایت MP3 143
المعجم (ش) 1,663 کیلو بایت MP3 125

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد