صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,190 کیلو بایت MP3 112
درس سوم (what you learned) 3,613 کیلو بایت MP3 836
درس سوم (pronunciation) 5,427 کیلو بایت MP3 338
درس سوم (listening & speaking) 6,904 کیلو بایت MP3 355
درس سوم (reading) 8,505 کیلو بایت MP3 300
درس سوم (new words) 6,271 کیلو بایت MP3 258
درس سوم (conversation) 5,767 کیلو بایت MP3 264
درس دوم (what you learned) 3,489 کیلو بایت MP3 527
درس دوم (pronunciation) 4,270 کیلو بایت MP3 254
درس دوم (listening & speaking) 6,510 کیلو بایت MP3 340
درس دوم (reading) 8,559 کیلو بایت MP3 315
درس دوم (new words) 7,774 کیلو بایت MP3 236
درس دوم (conversation) 5,726 کیلو بایت MP3 318
درس اول (what you learned) 3,575 کیلو بایت MP3 775
درس اول (pronunciation) 3,774 کیلو بایت MP3 312
درس اول (listening & speaking) 6,621 کیلو بایت MP3 423
درس اول (reading) 8,979 کیلو بایت MP3 362
درس اول (new words) 7,149 کیلو بایت MP3 303
درس اول (conversation) 5,934 کیلو بایت MP3 411
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 1,567

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد