صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,190 کیلو بایت MP3 176
درس سوم (what you learned) 3,613 کیلو بایت MP3 1,231
درس سوم (pronunciation) 5,427 کیلو بایت MP3 461
درس سوم (listening & speaking) 6,904 کیلو بایت MP3 483
درس سوم (reading) 8,505 کیلو بایت MP3 399
درس سوم (new words) 6,271 کیلو بایت MP3 358
درس سوم (conversation) 5,767 کیلو بایت MP3 373
درس دوم (what you learned) 3,489 کیلو بایت MP3 1,249
درس دوم (pronunciation) 4,270 کیلو بایت MP3 370
درس دوم (listening & speaking) 6,510 کیلو بایت MP3 462
درس دوم (reading) 8,559 کیلو بایت MP3 414
درس دوم (new words) 7,774 کیلو بایت MP3 319
درس دوم (conversation) 5,726 کیلو بایت MP3 408
درس اول (what you learned) 3,575 کیلو بایت MP3 995
درس اول (pronunciation) 3,774 کیلو بایت MP3 405
درس اول (listening & speaking) 6,621 کیلو بایت MP3 561
درس اول (reading) 8,979 کیلو بایت MP3 470
درس اول (new words) 7,149 کیلو بایت MP3 414
درس اول (conversation) 5,934 کیلو بایت MP3 549
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 1,842

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد