صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,190 کیلو بایت MP3 74
درس سوم (what you learned) 3,613 کیلو بایت MP3 559
درس سوم (pronunciation) 5,427 کیلو بایت MP3 223
درس سوم (listening & speaking) 6,904 کیلو بایت MP3 246
درس سوم (reading) 8,505 کیلو بایت MP3 193
درس سوم (new words) 6,271 کیلو بایت MP3 167
درس سوم (conversation) 5,767 کیلو بایت MP3 179
درس دوم (what you learned) 3,489 کیلو بایت MP3 260
درس دوم (pronunciation) 4,270 کیلو بایت MP3 172
درس دوم (listening & speaking) 6,510 کیلو بایت MP3 230
درس دوم (reading) 8,559 کیلو بایت MP3 198
درس دوم (new words) 7,774 کیلو بایت MP3 156
درس دوم (conversation) 5,726 کیلو بایت MP3 233
درس اول (what you learned) 3,575 کیلو بایت MP3 312
درس اول (pronunciation) 3,774 کیلو بایت MP3 225
درس اول (listening & speaking) 6,621 کیلو بایت MP3 308
درس اول (reading) 8,979 کیلو بایت MP3 250
درس اول (new words) 7,149 کیلو بایت MP3 201
درس اول (conversation) 5,934 کیلو بایت MP3 292
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 1,241

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد