صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,190 کیلو بایت MP3 202
درس سوم (what you learned) 3,613 کیلو بایت MP3 1,439
درس سوم (pronunciation) 5,427 کیلو بایت MP3 525
درس سوم (listening & speaking) 6,904 کیلو بایت MP3 539
درس سوم (reading) 8,505 کیلو بایت MP3 451
درس سوم (new words) 6,271 کیلو بایت MP3 413
درس سوم (conversation) 5,767 کیلو بایت MP3 415
درس دوم (what you learned) 3,489 کیلو بایت MP3 2,287
درس دوم (pronunciation) 4,270 کیلو بایت MP3 427
درس دوم (listening & speaking) 6,510 کیلو بایت MP3 527
درس دوم (reading) 8,559 کیلو بایت MP3 477
درس دوم (new words) 7,774 کیلو بایت MP3 381
درس دوم (conversation) 5,726 کیلو بایت MP3 473
درس اول (what you learned) 3,575 کیلو بایت MP3 1,135
درس اول (pronunciation) 3,774 کیلو بایت MP3 454
درس اول (listening & speaking) 6,621 کیلو بایت MP3 629
درس اول (reading) 8,979 کیلو بایت MP3 531
درس اول (new words) 7,149 کیلو بایت MP3 470
درس اول (conversation) 5,934 کیلو بایت MP3 647
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 1,964

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد