صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,190 کیلو بایت MP3 88
درس سوم (what you learned) 3,613 کیلو بایت MP3 621
درس سوم (pronunciation) 5,427 کیلو بایت MP3 264
درس سوم (listening & speaking) 6,904 کیلو بایت MP3 286
درس سوم (reading) 8,505 کیلو بایت MP3 231
درس سوم (new words) 6,271 کیلو بایت MP3 200
درس سوم (conversation) 5,767 کیلو بایت MP3 202
درس دوم (what you learned) 3,489 کیلو بایت MP3 302
درس دوم (pronunciation) 4,270 کیلو بایت MP3 195
درس دوم (listening & speaking) 6,510 کیلو بایت MP3 259
درس دوم (reading) 8,559 کیلو بایت MP3 227
درس دوم (new words) 7,774 کیلو بایت MP3 175
درس دوم (conversation) 5,726 کیلو بایت MP3 249
درس اول (what you learned) 3,575 کیلو بایت MP3 342
درس اول (pronunciation) 3,774 کیلو بایت MP3 240
درس اول (listening & speaking) 6,621 کیلو بایت MP3 325
درس اول (reading) 8,979 کیلو بایت MP3 264
درس اول (new words) 7,149 کیلو بایت MP3 224
درس اول (conversation) 5,934 کیلو بایت MP3 306
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 1,359

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد