صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,190 کیلو بایت MP3 156
درس سوم (what you learned) 3,613 کیلو بایت MP3 1,163
درس سوم (pronunciation) 5,427 کیلو بایت MP3 433
درس سوم (listening & speaking) 6,904 کیلو بایت MP3 455
درس سوم (reading) 8,505 کیلو بایت MP3 376
درس سوم (new words) 6,271 کیلو بایت MP3 333
درس سوم (conversation) 5,767 کیلو بایت MP3 344
درس دوم (what you learned) 3,489 کیلو بایت MP3 1,195
درس دوم (pronunciation) 4,270 کیلو بایت MP3 345
درس دوم (listening & speaking) 6,510 کیلو بایت MP3 439
درس دوم (reading) 8,559 کیلو بایت MP3 387
درس دوم (new words) 7,774 کیلو بایت MP3 295
درس دوم (conversation) 5,726 کیلو بایت MP3 383
درس اول (what you learned) 3,575 کیلو بایت MP3 943
درس اول (pronunciation) 3,774 کیلو بایت MP3 377
درس اول (listening & speaking) 6,621 کیلو بایت MP3 526
درس اول (reading) 8,979 کیلو بایت MP3 439
درس اول (new words) 7,149 کیلو بایت MP3 375
درس اول (conversation) 5,934 کیلو بایت MP3 502
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 1,773

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد