صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,190 کیلو بایت MP3 59
درس سوم (what you learned) 3,613 کیلو بایت MP3 372
درس سوم (pronunciation) 5,427 کیلو بایت MP3 159
درس سوم (listening & speaking) 6,904 کیلو بایت MP3 148
درس سوم (reading) 8,505 کیلو بایت MP3 120
درس سوم (new words) 6,271 کیلو بایت MP3 118
درس سوم (conversation) 5,767 کیلو بایت MP3 116
درس دوم (what you learned) 3,489 کیلو بایت MP3 164
درس دوم (pronunciation) 4,270 کیلو بایت MP3 128
درس دوم (listening & speaking) 6,510 کیلو بایت MP3 149
درس دوم (reading) 8,559 کیلو بایت MP3 139
درس دوم (new words) 7,774 کیلو بایت MP3 120
درس دوم (conversation) 5,726 کیلو بایت MP3 157
درس اول (what you learned) 3,575 کیلو بایت MP3 224
درس اول (pronunciation) 3,774 کیلو بایت MP3 162
درس اول (listening & speaking) 6,621 کیلو بایت MP3 248
درس اول (reading) 8,979 کیلو بایت MP3 204
درس اول (new words) 7,149 کیلو بایت MP3 166
درس اول (conversation) 5,934 کیلو بایت MP3 235
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 1,049

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد