صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,190 کیلو بایت MP3 101
درس سوم (what you learned) 3,613 کیلو بایت MP3 721
درس سوم (pronunciation) 5,427 کیلو بایت MP3 306
درس سوم (listening & speaking) 6,904 کیلو بایت MP3 317
درس سوم (reading) 8,505 کیلو بایت MP3 268
درس سوم (new words) 6,271 کیلو بایت MP3 233
درس سوم (conversation) 5,767 کیلو بایت MP3 233
درس دوم (what you learned) 3,489 کیلو بایت MP3 341
درس دوم (pronunciation) 4,270 کیلو بایت MP3 224
درس دوم (listening & speaking) 6,510 کیلو بایت MP3 288
درس دوم (reading) 8,559 کیلو بایت MP3 264
درس دوم (new words) 7,774 کیلو بایت MP3 202
درس دوم (conversation) 5,726 کیلو بایت MP3 280
درس اول (what you learned) 3,575 کیلو بایت MP3 378
درس اول (pronunciation) 3,774 کیلو بایت MP3 276
درس اول (listening & speaking) 6,621 کیلو بایت MP3 369
درس اول (reading) 8,979 کیلو بایت MP3 308
درس اول (new words) 7,149 کیلو بایت MP3 261
درس اول (conversation) 5,934 کیلو بایت MP3 356
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 1,500

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد