صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم (س) 2,577 کیلو بایت MP3 125
المعجم (ز) 637 کیلو بایت MP3 128
المعجم (ر) 1,472 کیلو بایت MP3 124
المعجم (ذ) 685 کیلو بایت MP3 140
المعجم (د) 1,167 کیلو بایت MP3 130
المعجم (خ) 1,270 کیلو بایت MP3 141
المعجم (ح) 2,612 کیلو بایت MP3 152
المعجم (ج) 1,931 کیلو بایت MP3 148
المعجم (ث) 596 کیلو بایت MP3 164
المعجم (ت) 2,179 کیلو بایت MP3 132
المعجم (ب) 2,165 کیلو بایت MP3 129
المعجم (الف) 9,088 کیلو بایت MP3 162
درس هشتم (حوارات) 981 کیلو بایت MP3 203
درس هشتم (لغات جدید) 860 کیلو بایت MP3 146
درس هشتم 2,040 کیلو بایت MP3 157
درس هفتم (حوارات) 977 کیلو بایت MP3 213
درس هفتم (لغات جدید) 1,161 کیلو بایت MP3 190
درس هفتم 1,588 کیلو بایت MP3 138
درس ششم (حوارات) 852 کیلو بایت MP3 169
درس ششم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 197

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد