صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم (س) 2,577 کیلو بایت MP3 149
المعجم (ز) 637 کیلو بایت MP3 151
المعجم (ر) 1,472 کیلو بایت MP3 149
المعجم (ذ) 685 کیلو بایت MP3 169
المعجم (د) 1,167 کیلو بایت MP3 159
المعجم (خ) 1,270 کیلو بایت MP3 166
المعجم (ح) 2,612 کیلو بایت MP3 180
المعجم (ج) 1,931 کیلو بایت MP3 184
المعجم (ث) 596 کیلو بایت MP3 194
المعجم (ت) 2,179 کیلو بایت MP3 158
المعجم (ب) 2,165 کیلو بایت MP3 157
المعجم (الف) 9,088 کیلو بایت MP3 195
درس هشتم (حوارات) 981 کیلو بایت MP3 240
درس هشتم (لغات جدید) 860 کیلو بایت MP3 176
درس هشتم 2,040 کیلو بایت MP3 186
درس هفتم (حوارات) 977 کیلو بایت MP3 241
درس هفتم (لغات جدید) 1,161 کیلو بایت MP3 220
درس هفتم 1,588 کیلو بایت MP3 161
درس ششم (حوارات) 852 کیلو بایت MP3 194
درس ششم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 222

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد