صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم (س) 2,577 کیلو بایت MP3 168
المعجم (ز) 637 کیلو بایت MP3 175
المعجم (ر) 1,472 کیلو بایت MP3 175
المعجم (ذ) 685 کیلو بایت MP3 189
المعجم (د) 1,167 کیلو بایت MP3 177
المعجم (خ) 1,270 کیلو بایت MP3 187
المعجم (ح) 2,612 کیلو بایت MP3 200
المعجم (ج) 1,931 کیلو بایت MP3 200
المعجم (ث) 596 کیلو بایت MP3 214
المعجم (ت) 2,179 کیلو بایت MP3 175
المعجم (ب) 2,165 کیلو بایت MP3 178
المعجم (الف) 9,088 کیلو بایت MP3 212
درس هشتم (حوارات) 981 کیلو بایت MP3 261
درس هشتم (لغات جدید) 860 کیلو بایت MP3 196
درس هشتم 2,040 کیلو بایت MP3 205
درس هفتم (حوارات) 977 کیلو بایت MP3 270
درس هفتم (لغات جدید) 1,161 کیلو بایت MP3 241
درس هفتم 1,588 کیلو بایت MP3 180
درس ششم (حوارات) 852 کیلو بایت MP3 215
درس ششم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 245

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد