صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم (س) 2,577 کیلو بایت MP3 140
المعجم (ز) 637 کیلو بایت MP3 141
المعجم (ر) 1,472 کیلو بایت MP3 137
المعجم (ذ) 685 کیلو بایت MP3 158
المعجم (د) 1,167 کیلو بایت MP3 146
المعجم (خ) 1,270 کیلو بایت MP3 154
المعجم (ح) 2,612 کیلو بایت MP3 166
المعجم (ج) 1,931 کیلو بایت MP3 161
المعجم (ث) 596 کیلو بایت MP3 182
المعجم (ت) 2,179 کیلو بایت MP3 146
المعجم (ب) 2,165 کیلو بایت MP3 145
المعجم (الف) 9,088 کیلو بایت MP3 174
درس هشتم (حوارات) 981 کیلو بایت MP3 224
درس هشتم (لغات جدید) 860 کیلو بایت MP3 160
درس هشتم 2,040 کیلو بایت MP3 169
درس هفتم (حوارات) 977 کیلو بایت MP3 228
درس هفتم (لغات جدید) 1,161 کیلو بایت MP3 205
درس هفتم 1,588 کیلو بایت MP3 150
درس ششم (حوارات) 852 کیلو بایت MP3 182
درس ششم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 210

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد