صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم 2,040 کیلو بایت MP3 241
درس ششم (انوار القرآن) 965 کیلو بایت MP3 254
درس ششم (حوارات) 1,022 کیلو بایت MP3 272
درس ششم (لغات جدید) 1,010 کیلو بایت MP3 252
درس ششم 2,039 کیلو بایت MP3 266
درس پنجم (انوار القرآن) 905 کیلو بایت MP3 289
درس پنجم (حوارات) 1,112 کیلو بایت MP3 230
درس پنجم (لغات جدید) 1,232 کیلو بایت MP3 270
درس پنجم 1,860 کیلو بایت MP3 227
درس چهارم (انوار القرآن) 1,045 کیلو بایت MP3 251
درس چهارم (حوارات) 846 کیلو بایت MP3 237
درس چهارم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 228
درس چهارم 1,922 کیلو بایت MP3 256
درس سوم (انوار القرآن) 945 کیلو بایت MP3 225
درس سوم (حوارات) 813 کیلو بایت MP3 181
درس سوم (لغات جدید) 961 کیلو بایت MP3 184
درس سوم 1,757 کیلو بایت MP3 211
درس دوم (انوار القرآن) 1,127 کیلو بایت MP3 290
درس دوم (حوارات) 900 کیلو بایت MP3 235
درس دوم (لغات جدید) 561 کیلو بایت MP3 189

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد