صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم 2,040 کیلو بایت MP3 212
درس ششم (انوار القرآن) 965 کیلو بایت MP3 219
درس ششم (حوارات) 1,022 کیلو بایت MP3 228
درس ششم (لغات جدید) 1,010 کیلو بایت MP3 212
درس ششم 2,039 کیلو بایت MP3 240
درس پنجم (انوار القرآن) 905 کیلو بایت MP3 229
درس پنجم (حوارات) 1,112 کیلو بایت MP3 198
درس پنجم (لغات جدید) 1,232 کیلو بایت MP3 242
درس پنجم 1,860 کیلو بایت MP3 197
درس چهارم (انوار القرآن) 1,045 کیلو بایت MP3 216
درس چهارم (حوارات) 846 کیلو بایت MP3 207
درس چهارم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 199
درس چهارم 1,922 کیلو بایت MP3 226
درس سوم (انوار القرآن) 945 کیلو بایت MP3 190
درس سوم (حوارات) 813 کیلو بایت MP3 150
درس سوم (لغات جدید) 961 کیلو بایت MP3 157
درس سوم 1,757 کیلو بایت MP3 180
درس دوم (انوار القرآن) 1,127 کیلو بایت MP3 231
درس دوم (حوارات) 900 کیلو بایت MP3 175
درس دوم (لغات جدید) 561 کیلو بایت MP3 140

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد