صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم 2,040 کیلو بایت MP3 258
درس ششم (انوار القرآن) 965 کیلو بایت MP3 278
درس ششم (حوارات) 1,022 کیلو بایت MP3 291
درس ششم (لغات جدید) 1,010 کیلو بایت MP3 269
درس ششم 2,039 کیلو بایت MP3 283
درس پنجم (انوار القرآن) 905 کیلو بایت MP3 330
درس پنجم (حوارات) 1,112 کیلو بایت MP3 251
درس پنجم (لغات جدید) 1,232 کیلو بایت MP3 287
درس پنجم 1,860 کیلو بایت MP3 249
درس چهارم (انوار القرآن) 1,045 کیلو بایت MP3 269
درس چهارم (حوارات) 846 کیلو بایت MP3 259
درس چهارم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 247
درس چهارم 1,922 کیلو بایت MP3 273
درس سوم (انوار القرآن) 945 کیلو بایت MP3 243
درس سوم (حوارات) 813 کیلو بایت MP3 199
درس سوم (لغات جدید) 961 کیلو بایت MP3 199
درس سوم 1,757 کیلو بایت MP3 232
درس دوم (انوار القرآن) 1,127 کیلو بایت MP3 371
درس دوم (حوارات) 900 کیلو بایت MP3 261
درس دوم (لغات جدید) 561 کیلو بایت MP3 219

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد