صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم 2,040 کیلو بایت MP3 333
درس ششم (انوار القرآن) 965 کیلو بایت MP3 401
درس ششم (حوارات) 1,022 کیلو بایت MP3 371
درس ششم (لغات جدید) 1,010 کیلو بایت MP3 343
درس ششم 2,039 کیلو بایت MP3 386
درس پنجم (انوار القرآن) 905 کیلو بایت MP3 1,000
درس پنجم (حوارات) 1,112 کیلو بایت MP3 311
درس پنجم (لغات جدید) 1,232 کیلو بایت MP3 353
درس پنجم 1,860 کیلو بایت MP3 324
درس چهارم (انوار القرآن) 1,045 کیلو بایت MP3 358
درس چهارم (حوارات) 846 کیلو بایت MP3 321
درس چهارم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 319
درس چهارم 1,922 کیلو بایت MP3 342
درس سوم (انوار القرآن) 945 کیلو بایت MP3 362
درس سوم (حوارات) 813 کیلو بایت MP3 281
درس سوم (لغات جدید) 961 کیلو بایت MP3 261
درس سوم 1,757 کیلو بایت MP3 310
درس دوم (انوار القرآن) 1,127 کیلو بایت MP3 805
درس دوم (حوارات) 900 کیلو بایت MP3 362
درس دوم (لغات جدید) 561 کیلو بایت MP3 300

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد