صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم 2,040 کیلو بایت MP3 351
درس ششم (انوار القرآن) 965 کیلو بایت MP3 427
درس ششم (حوارات) 1,022 کیلو بایت MP3 391
درس ششم (لغات جدید) 1,010 کیلو بایت MP3 376
درس ششم 2,039 کیلو بایت MP3 406
درس پنجم (انوار القرآن) 905 کیلو بایت MP3 1,071
درس پنجم (حوارات) 1,112 کیلو بایت MP3 332
درس پنجم (لغات جدید) 1,232 کیلو بایت MP3 373
درس پنجم 1,860 کیلو بایت MP3 347
درس چهارم (انوار القرآن) 1,045 کیلو بایت MP3 381
درس چهارم (حوارات) 846 کیلو بایت MP3 339
درس چهارم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 340
درس چهارم 1,922 کیلو بایت MP3 358
درس سوم (انوار القرآن) 945 کیلو بایت MP3 384
درس سوم (حوارات) 813 کیلو بایت MP3 299
درس سوم (لغات جدید) 961 کیلو بایت MP3 281
درس سوم 1,757 کیلو بایت MP3 333
درس دوم (انوار القرآن) 1,127 کیلو بایت MP3 865
درس دوم (حوارات) 900 کیلو بایت MP3 384
درس دوم (لغات جدید) 561 کیلو بایت MP3 322

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد