صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم 2,040 کیلو بایت MP3 396
درس ششم (انوار القرآن) 965 کیلو بایت MP3 509
درس ششم (حوارات) 1,022 کیلو بایت MP3 417
درس ششم (لغات جدید) 1,010 کیلو بایت MP3 409
درس ششم 2,039 کیلو بایت MP3 438
درس پنجم (انوار القرآن) 905 کیلو بایت MP3 2,388
درس پنجم (حوارات) 1,112 کیلو بایت MP3 369
درس پنجم (لغات جدید) 1,232 کیلو بایت MP3 403
درس پنجم 1,860 کیلو بایت MP3 387
درس چهارم (انوار القرآن) 1,045 کیلو بایت MP3 436
درس چهارم (حوارات) 846 کیلو بایت MP3 375
درس چهارم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 370
درس چهارم 1,922 کیلو بایت MP3 388
درس سوم (انوار القرآن) 945 کیلو بایت MP3 512
درس سوم (حوارات) 813 کیلو بایت MP3 357
درس سوم (لغات جدید) 961 کیلو بایت MP3 312
درس سوم 1,757 کیلو بایت MP3 373
درس دوم (انوار القرآن) 1,127 کیلو بایت MP3 1,253
درس دوم (حوارات) 900 کیلو بایت MP3 428
درس دوم (لغات جدید) 561 کیلو بایت MP3 364

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد