صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم 2,040 کیلو بایت MP3 280
درس ششم (انوار القرآن) 965 کیلو بایت MP3 306
درس ششم (حوارات) 1,022 کیلو بایت MP3 315
درس ششم (لغات جدید) 1,010 کیلو بایت MP3 293
درس ششم 2,039 کیلو بایت MP3 312
درس پنجم (انوار القرآن) 905 کیلو بایت MP3 448
درس پنجم (حوارات) 1,112 کیلو بایت MP3 272
درس پنجم (لغات جدید) 1,232 کیلو بایت MP3 307
درس پنجم 1,860 کیلو بایت MP3 273
درس چهارم (انوار القرآن) 1,045 کیلو بایت MP3 293
درس چهارم (حوارات) 846 کیلو بایت MP3 279
درس چهارم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 270
درس چهارم 1,922 کیلو بایت MP3 300
درس سوم (انوار القرآن) 945 کیلو بایت MP3 280
درس سوم (حوارات) 813 کیلو بایت MP3 223
درس سوم (لغات جدید) 961 کیلو بایت MP3 221
درس سوم 1,757 کیلو بایت MP3 258
درس دوم (انوار القرآن) 1,127 کیلو بایت MP3 632
درس دوم (حوارات) 900 کیلو بایت MP3 306
درس دوم (لغات جدید) 561 کیلو بایت MP3 246

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد