صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم 2,040 کیلو بایت MP3 229
درس ششم (انوار القرآن) 965 کیلو بایت MP3 236
درس ششم (حوارات) 1,022 کیلو بایت MP3 252
درس ششم (لغات جدید) 1,010 کیلو بایت MP3 232
درس ششم 2,039 کیلو بایت MP3 254
درس پنجم (انوار القرآن) 905 کیلو بایت MP3 265
درس پنجم (حوارات) 1,112 کیلو بایت MP3 217
درس پنجم (لغات جدید) 1,232 کیلو بایت MP3 259
درس پنجم 1,860 کیلو بایت MP3 214
درس چهارم (انوار القرآن) 1,045 کیلو بایت MP3 237
درس چهارم (حوارات) 846 کیلو بایت MP3 224
درس چهارم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 212
درس چهارم 1,922 کیلو بایت MP3 243
درس سوم (انوار القرآن) 945 کیلو بایت MP3 209
درس سوم (حوارات) 813 کیلو بایت MP3 169
درس سوم (لغات جدید) 961 کیلو بایت MP3 173
درس سوم 1,757 کیلو بایت MP3 196
درس دوم (انوار القرآن) 1,127 کیلو بایت MP3 264
درس دوم (حوارات) 900 کیلو بایت MP3 219
درس دوم (لغات جدید) 561 کیلو بایت MP3 176

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد