صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعرخوانی: بوی گل و ریحان 1,848 کیلو بایت MP3 13,003
درس هفتم: جمال و کمال 3,310 کیلو بایت MP3 2,944
گنج حکمت: حقه راز 1,766 کیلو بایت MP3 6,063
درس ششم: مهر و وفا 3,971 کیلو بایت MP3 5,811
روان‌خوانی: پیرمرد چشم ما بود 5,575 کیلو بایت MP3 3,219
درس پنجم: کلاس نقاشی 3,666 کیلو بایت MP3 624
گنج حکمت: گرگ و سگ 2,540 کیلو بایت MP3 3,507
درس سوم: سفر به بصره 4,500 کیلو بایت MP3 913
روان‌خوانی: خسرو 8,887 کیلو بایت MP3 4,569
درس دوم: از آموختن ننگ مدار 2,071 کیلو بایت MP3 3,382
گنج حکمت: خلاصه دانش 1,578 کیلو بایت MP3 4,296
درس اول: چشمه و سنگ 2,014 کیلو بایت MP3 1,198
ستایش 1,801 کیلو بایت MP3 815
درس هشتم (انوار القرآن) 1,129 کیلو بایت MP3 606
درس هشتم (حوارات) 842 کیلو بایت MP3 426
درس هشتم (لغات جدید) 1,086 کیلو بایت MP3 386
درس هشتم 1,830 کیلو بایت MP3 356
درس هفتم (انوار القرآن) 1,009 کیلو بایت MP3 373
درس هفتم (حوارات) 981 کیلو بایت MP3 345
درس هفتم (لغات جدید) 978 کیلو بایت MP3 368

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد