فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 12,411
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 8,191
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 4,963
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 5,705
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 8,119
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 6,395
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 5,918
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 5,582
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 4,889
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 6,800
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 5,720
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 6,934
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 5,441
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 3,501
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 3,489
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 3,231
ارغوان 15,518 کیلو بایت 3,436
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 3,696
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 3,752
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 4,064

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد