فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 8,571
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 5,082
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 3,257
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 3,734
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 5,596
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 4,600
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 4,039
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 4,037
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 3,533
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 4,893
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 4,335
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 5,233
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 3,338
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 2,233
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 2,338
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 2,214
ارغوان 15,518 کیلو بایت 2,429
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 2,653
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 2,709
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 2,926

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد