فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 5,920
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 3,592
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 2,322
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 2,745
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 3,868
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 3,149
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 2,421
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 3,036
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 2,523
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 3,440
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 3,039
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 3,565
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 2,306
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 1,642
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 1,698
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 1,669
ارغوان 15,518 کیلو بایت 1,792
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 1,987
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 1,972
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 2,071

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد