فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 12,229
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 8,051
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 4,824
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 5,586
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 7,944
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 6,233
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 5,816
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 5,501
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 4,785
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 6,703
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 5,582
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 6,714
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 5,356
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 3,439
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 3,416
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 3,161
ارغوان 15,518 کیلو بایت 3,349
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 3,622
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 3,683
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 3,992

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد