فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
موزه ایران باستان (2) 95,472 کیلو بایت 32
موزه ایران باستان (1) 5,111 کیلو بایت 25
موزه زمین‌شناسی (2) 10,030 کیلو بایت 29
موزه زمین‌شناسی (1) 8,806 کیلو بایت 28
پارک پردیسان (5) 5,023 کیلو بایت 28
پارک پردیسان (4) 15,298 کیلو بایت 15
پارک پردیسان (3) 9,477 کیلو بایت 9
پارک پردیسان (2) 11,501 کیلو بایت 8
پارک پردیسان (1) 10,947 کیلو بایت 10
تنوع زیستی جهان 8,567 کیلو بایت 10
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 8,832 کیلو بایت 9
تفکیک و مدیریت پسماند 25,618 کیلو بایت 14
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند 18,881 کیلو بایت 15
پسماند و بازیافت 21,782 کیلو بایت 9
بازیافت زباله‌های خاص 25,485 کیلو بایت 11
استاندارد 8,992 کیلو بایت 15
سازمان ملی استاندارد (8) 7,868 کیلو بایت 13
سازمان ملی استاندارد (7) 17,936 کیلو بایت 14
سازمان ملی استاندارد (6) 18,871 کیلو بایت 14
سازمان ملی استاندارد (5) 11,850 کیلو بایت 15

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد