فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 12,839
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 8,532
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 5,202
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 6,035
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 8,414
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 6,664
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 6,154
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 5,834
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 5,172
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 7,272
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 6,036
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 7,186
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 5,695
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 3,728
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 3,699
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 3,468
ارغوان 15,518 کیلو بایت 3,649
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 3,895
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 3,951
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 4,287

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد