فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 5,648
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 3,314
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 2,162
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 2,598
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 3,672
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 3,001
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 2,314
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 2,961
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 2,454
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 3,338
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 2,948
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 3,431
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 2,253
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 1,589
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 1,634
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 1,612
ارغوان 15,518 کیلو بایت 1,735
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 1,921
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 1,913
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 2,016

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد