فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
موزه ایران باستان (2) 95,472 کیلو بایت 254
موزه ایران باستان (1) 5,111 کیلو بایت 180
موزه زمین‌شناسی (2) 10,030 کیلو بایت 170
موزه زمین‌شناسی (1) 8,806 کیلو بایت 169
پارک پردیسان (5) 5,023 کیلو بایت 170
پارک پردیسان (4) 15,298 کیلو بایت 53
پارک پردیسان (3) 9,477 کیلو بایت 41
پارک پردیسان (2) 11,501 کیلو بایت 36
پارک پردیسان (1) 10,947 کیلو بایت 41
تنوع زیستی جهان 8,567 کیلو بایت 57
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 8,832 کیلو بایت 45
تفکیک و مدیریت پسماند 25,618 کیلو بایت 50
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند 18,881 کیلو بایت 47
پسماند و بازیافت 21,782 کیلو بایت 44
بازیافت زباله‌های خاص 25,485 کیلو بایت 48
استاندارد 8,992 کیلو بایت 54
سازمان ملی استاندارد (8) 7,868 کیلو بایت 43
سازمان ملی استاندارد (7) 17,936 کیلو بایت 48
سازمان ملی استاندارد (6) 18,871 کیلو بایت 47
سازمان ملی استاندارد (5) 11,850 کیلو بایت 57

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد