فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 3,262
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 1,888
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 1,296
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 1,304
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 1,811
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 1,562
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 1,148
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 1,697
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 1,338
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 1,572
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 1,467
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 1,562
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 1,229
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 951
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 908
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 948
ارغوان 15,518 کیلو بایت 1,018
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 1,103
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 1,073
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 1,086

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد