فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 12,568
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 8,327
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 5,066
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 5,820
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 8,204
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 6,514
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 6,006
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 5,671
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 5,014
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 6,979
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 5,810
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 7,021
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 5,507
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 3,576
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 3,564
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 3,304
ارغوان 15,518 کیلو بایت 3,513
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 3,757
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 3,814
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 4,133

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد