فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 1,384
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 1,076
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 710
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 741
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 1,070
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 976
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 658
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 619
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 769
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 970
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 904
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 1,013
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 665
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 532
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 500
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 517
ارغوان 15,518 کیلو بایت 556
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 575
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 569
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 544

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد