فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 10,657
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 6,784
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 4,049
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 4,600
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 6,727
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 5,408
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 4,920
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 4,483
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 3,904
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 5,448
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 4,799
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 5,786
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 4,155
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 2,689
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 2,695
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 2,590
ارغوان 15,518 کیلو بایت 2,790
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 3,017
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 3,111
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 3,380

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد