فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 6,887
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 4,038
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 2,590
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 3,005
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 4,215
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 3,424
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 2,636
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 3,274
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 2,769
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 3,691
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 3,275
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 3,853
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 2,509
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 1,806
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 1,897
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 1,826
ارغوان 15,518 کیلو بایت 1,966
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 2,179
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 2,229
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 2,332

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد