فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 408
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 293
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 200
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 195
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 246
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 240
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 181
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 202
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 199
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 238
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 234
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 232
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 227
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 152
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 161
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 164
ارغوان 15,518 کیلو بایت 194
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 179
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 229
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 191

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد