فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 7,914
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 4,625
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 2,997
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 3,372
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 4,853
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 3,883
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 3,003
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 3,691
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 3,149
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 4,265
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 3,930
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 4,704
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 3,232
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 2,128
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 2,180
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 2,145
ارغوان 15,518 کیلو بایت 2,310
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 2,574
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 2,621
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 2,812

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد