فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 11,309
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 7,409
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 4,393
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 5,049
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 7,400
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 5,756
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 5,304
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 4,977
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 4,247
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 6,160
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 5,156
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 6,240
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 4,622
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 3,010
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 2,931
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 2,775
ارغوان 15,518 کیلو بایت 2,994
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 3,254
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 3,298
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 3,573

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد