فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 1,447
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 1,132
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 745
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 768
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 1,111
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 1,022
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 690
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 655
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 797
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 1,004
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 950
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 1,053
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 696
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 554
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 535
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 545
ارغوان 15,518 کیلو بایت 581
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 602
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 595
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 572

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد