فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 1,017
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 705
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 499
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 497
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 753
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 678
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 489
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 498
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 616
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 788
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 706
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 782
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 528
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 424
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 374
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 377
ارغوان 15,518 کیلو بایت 438
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 456
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 466
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 417

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد