فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 10,809
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 6,979
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 4,165
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 4,681
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 7,110
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 5,544
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 5,021
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 4,592
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 3,983
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 5,672
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 4,961
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 5,981
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 4,340
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 2,808
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 2,763
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 2,658
ارغوان 15,518 کیلو بایت 2,850
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 3,134
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 3,176
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 3,450

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد