فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 11,898
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 7,823
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 4,674
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 5,436
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 7,755
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 6,050
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 5,651
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 5,356
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 4,653
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 6,568
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 5,456
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 6,567
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 5,079
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 3,282
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 3,254
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 3,008
ارغوان 15,518 کیلو بایت 3,220
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 3,488
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 3,553
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 3,843

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد