فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 1,252
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 916
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 635
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 661
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 985
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 884
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 608
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 584
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 715
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 904
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 831
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 947
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 620
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 505
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 458
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 468
ارغوان 15,518 کیلو بایت 515
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 537
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 532
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 500

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد