فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 7,732
کمک‌های اولیه 73,905 کیلو بایت 4,485
احیای قلبی ریوی 48,175 کیلو بایت 2,894
حوادث طبیعی 61,986 کیلو بایت 3,265
آشنایی با سلاح انفرادی 119,410 کیلو بایت 4,701
جهت‌یابی 45,580 کیلو بایت 3,763
پدافند زیستی 91,719 کیلو بایت 2,893
پدافند اقتصادی 22,398 کیلو بایت 3,581
دفاع غیرعامل 32,927 کیلو بایت 3,064
پدافند غیرعامل 61,598 کیلو بایت 4,061
ابزارهای جنگ نرم 29,399 کیلو بایت 3,678
جنگ نرم 32,231 کیلو بایت 4,370
آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس 75,778 کیلو بایت 3,106
اسوه‌های صبر و مقاومت 42,326 کیلو بایت 2,050
پدافند شیمیایی 7,821 کیلو بایت 2,114
روایت فتح 78,228 کیلو بایت 2,076
ارغوان 15,518 کیلو بایت 2,235
عملیات والفجر هشت 17,873 کیلو بایت 2,487
صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها 5,682 کیلو بایت 2,537
باغ موزه دفاع مقدس 61,617 کیلو بایت 2,715

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد