فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند 18,881 کیلو بایت 323
پسماند و بازیافت 21,782 کیلو بایت 371
بازیافت زباله‌های خاص 25,485 کیلو بایت 309
استاندارد 8,992 کیلو بایت 331
سازمان ملی استاندارد (8) 7,868 کیلو بایت 257
سازمان ملی استاندارد (7) 17,936 کیلو بایت 255
سازمان ملی استاندارد (6) 18,871 کیلو بایت 251
سازمان ملی استاندارد (5) 11,850 کیلو بایت 272
سازمان ملی استاندارد (4) 9,648 کیلو بایت 193
سازمان ملی استاندارد (3) 18,667 کیلو بایت 202
سازمان ملی استاندارد (2) 15,003 کیلو بایت 182
سازمان ملی استاندارد (1) 32,618 کیلو بایت 205
استاندارد 6,945 کیلو بایت 206
استاندارد 26,261 کیلو بایت 255
شجاعت 34,515 کیلو بایت 244
من حق دارم 6,976 کیلو بایت 373
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 1,094
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 1,205
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 747
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 690

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد