فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند 18,881 کیلو بایت 395
پسماند و بازیافت 21,782 کیلو بایت 434
بازیافت زباله‌های خاص 25,485 کیلو بایت 374
استاندارد 8,992 کیلو بایت 405
سازمان ملی استاندارد (8) 7,868 کیلو بایت 314
سازمان ملی استاندارد (7) 17,936 کیلو بایت 306
سازمان ملی استاندارد (6) 18,871 کیلو بایت 321
سازمان ملی استاندارد (5) 11,850 کیلو بایت 327
سازمان ملی استاندارد (4) 9,648 کیلو بایت 242
سازمان ملی استاندارد (3) 18,667 کیلو بایت 260
سازمان ملی استاندارد (2) 15,003 کیلو بایت 243
سازمان ملی استاندارد (1) 32,618 کیلو بایت 263
استاندارد 6,945 کیلو بایت 260
استاندارد 26,261 کیلو بایت 313
شجاعت 34,515 کیلو بایت 312
من حق دارم 6,976 کیلو بایت 442
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 1,178
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 1,306
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 806
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 752

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد