فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند 18,881 کیلو بایت 261
پسماند و بازیافت 21,782 کیلو بایت 260
بازیافت زباله‌های خاص 25,485 کیلو بایت 247
استاندارد 8,992 کیلو بایت 270
سازمان ملی استاندارد (8) 7,868 کیلو بایت 201
سازمان ملی استاندارد (7) 17,936 کیلو بایت 204
سازمان ملی استاندارد (6) 18,871 کیلو بایت 197
سازمان ملی استاندارد (5) 11,850 کیلو بایت 223
سازمان ملی استاندارد (4) 9,648 کیلو بایت 145
سازمان ملی استاندارد (3) 18,667 کیلو بایت 152
سازمان ملی استاندارد (2) 15,003 کیلو بایت 136
سازمان ملی استاندارد (1) 32,618 کیلو بایت 147
استاندارد 6,945 کیلو بایت 154
استاندارد 26,261 کیلو بایت 197
شجاعت 34,515 کیلو بایت 193
من حق دارم 6,976 کیلو بایت 272
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 974
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 1,055
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 679
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 611

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد