فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند 18,881 کیلو بایت 441
پسماند و بازیافت 21,782 کیلو بایت 490
بازیافت زباله‌های خاص 25,485 کیلو بایت 422
استاندارد 8,992 کیلو بایت 451
سازمان ملی استاندارد (8) 7,868 کیلو بایت 343
سازمان ملی استاندارد (7) 17,936 کیلو بایت 328
سازمان ملی استاندارد (6) 18,871 کیلو بایت 344
سازمان ملی استاندارد (5) 11,850 کیلو بایت 350
سازمان ملی استاندارد (4) 9,648 کیلو بایت 258
سازمان ملی استاندارد (3) 18,667 کیلو بایت 280
سازمان ملی استاندارد (2) 15,003 کیلو بایت 267
سازمان ملی استاندارد (1) 32,618 کیلو بایت 287
استاندارد 6,945 کیلو بایت 272
استاندارد 26,261 کیلو بایت 333
شجاعت 34,515 کیلو بایت 332
من حق دارم 6,976 کیلو بایت 475
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 1,236
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 1,377
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 824
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 773

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد