فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
پراکندگی 7,639 کیلو بایت 327
پیشگیری از حوادث 10,161 کیلو بایت 347
استتار 10,218 کیلو بایت 357
پناهگاه 9,624 کیلو بایت 276
حفاظت 9,491 کیلو بایت 278
کنترل خسارت 7,971 کیلو بایت 282
ایجاد دود 9,419 کیلو بایت 350
استحکامات 5,939 کیلو بایت 273
انضباط استتار 7,623 کیلو بایت 337
چرا پدافند غیرعامل لازم است؟ 7,947 کیلو بایت 357
زمین مناسب 15,795 کیلو بایت 494
چیدمان وسایل منزل 24,170 کیلو بایت 723
زلزله در کلاس 13,258 کیلو بایت 701
دفاع پنهان 34,404 کیلو بایت 389
ساخت ماکت 46,045 کیلو بایت 7,952
طراحی و ساخت ساک دستی 33,074 کیلو بایت 5,011
سبزی‌کاری 32,432 کیلو بایت 4,855
طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار 38,257 کیلو بایت 5,644
طراحی و ساخت ماکت سازه 42,738 کیلو بایت 4,827
طراحی و ساخت خودروی کشی 32,708 کیلو بایت 3,674

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد