فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
پراکندگی 7,639 کیلو بایت 139
پیشگیری از حوادث 10,161 کیلو بایت 140
استتار 10,218 کیلو بایت 155
پناهگاه 9,624 کیلو بایت 120
حفاظت 9,491 کیلو بایت 117
کنترل خسارت 7,971 کیلو بایت 129
ایجاد دود 9,419 کیلو بایت 177
استحکامات 5,939 کیلو بایت 110
انضباط استتار 7,623 کیلو بایت 149
چرا پدافند غیرعامل لازم است؟ 7,947 کیلو بایت 167
زمین مناسب 15,795 کیلو بایت 274
چیدمان وسایل منزل 24,170 کیلو بایت 272
زلزله در کلاس 13,258 کیلو بایت 396
دفاع پنهان 34,404 کیلو بایت 213
ساخت ماکت 46,045 کیلو بایت 5,080
طراحی و ساخت ساک دستی 33,074 کیلو بایت 3,150
سبزی‌کاری 32,432 کیلو بایت 2,939
طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار 38,257 کیلو بایت 3,154
طراحی و ساخت ماکت سازه 42,738 کیلو بایت 2,979
طراحی و ساخت خودروی کشی 32,708 کیلو بایت 2,292

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد