فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آقکند (1) 18,744 کیلو بایت 2,454
بوی خوش مدینه (4) 12,477 کیلو بایت 2,562
بوی خوش مدینه (3) 7,944 کیلو بایت 1,918
بوی خوش مدینه (2) 11,473 کیلو بایت 2,229
بوی خوش مدینه (1) 9,462 کیلو بایت 2,936
نارنجی پوش امانتدار (2) 3,042 کیلو بایت 2,855
نارنجی پوش امانتدار 3,119 کیلو بایت 4,680
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) 7,407 کیلو بایت 2,258
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) 3,376 کیلو بایت 973
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) 2,909 کیلو بایت 736
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) 2,745 کیلو بایت 733
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) 6,804 کیلو بایت 655
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) 6,975 کیلو بایت 694
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری 52,996 کیلو بایت 719
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) 3,471 کیلو بایت 596
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) 7,047 کیلو بایت 645
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) 9,626 کیلو بایت 697
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 12,659 کیلو بایت 552
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 4,468 کیلو بایت 546
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 3,391 کیلو بایت 529

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد