فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آقکند (1) 18,744 کیلو بایت 2,359
بوی خوش مدینه (4) 12,477 کیلو بایت 2,379
بوی خوش مدینه (3) 7,944 کیلو بایت 1,816
بوی خوش مدینه (2) 11,473 کیلو بایت 2,140
بوی خوش مدینه (1) 9,462 کیلو بایت 2,826
نارنجی پوش امانتدار (2) 3,042 کیلو بایت 2,740
نارنجی پوش امانتدار 3,119 کیلو بایت 4,535
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) 7,407 کیلو بایت 2,176
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) 3,376 کیلو بایت 926
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) 2,909 کیلو بایت 688
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) 2,745 کیلو بایت 689
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) 6,804 کیلو بایت 617
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) 6,975 کیلو بایت 653
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری 52,996 کیلو بایت 674
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) 3,471 کیلو بایت 555
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) 7,047 کیلو بایت 610
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) 9,626 کیلو بایت 649
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 12,659 کیلو بایت 518
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 4,468 کیلو بایت 509
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 3,391 کیلو بایت 488

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد