فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آقکند (1) 18,744 کیلو بایت 2,387
بوی خوش مدینه (4) 12,477 کیلو بایت 2,465
بوی خوش مدینه (3) 7,944 کیلو بایت 1,844
بوی خوش مدینه (2) 11,473 کیلو بایت 2,169
بوی خوش مدینه (1) 9,462 کیلو بایت 2,856
نارنجی پوش امانتدار (2) 3,042 کیلو بایت 2,771
نارنجی پوش امانتدار 3,119 کیلو بایت 4,574
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(6) 7,407 کیلو بایت 2,195
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(5) 3,376 کیلو بایت 935
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(4) 2,909 کیلو بایت 701
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(3) 2,745 کیلو بایت 705
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(2) 6,804 کیلو بایت 628
راهنمای تدریس علوم، مهارت جمع‌آوری اطلاعات(1) 6,975 کیلو بایت 667
راهنمای تدریس علوم، مهارت اندازه‌گیری 52,996 کیلو بایت 688
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(3) 3,471 کیلو بایت 568
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(2) 7,047 کیلو بایت 622
راهنمای تدریس علوم، مهارت مشاهده کردن(1) 9,626 کیلو بایت 664
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 12,659 کیلو بایت 532
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 4,468 کیلو بایت 523
راهنمای تدریس علوم، برقراری ارتباط با دانش‌آمزان 3,391 کیلو بایت 507

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد