فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 645
شوک 6,968 کیلو بایت 283
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 323
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 290
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 272
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 261
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 321
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 300
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 250
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 271
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 320
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 347
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 720
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 266
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 249
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 255
ارزیابی، جستجو و نجات (3) 14,641 کیلو بایت 210
ارزیابی، جستجو و نجات (2) 10,009 کیلو بایت 185
ارزیابی، جستجو و نجات (1) 8,786 کیلو بایت 204
کنترل محیطی و اطفاء حریق 12,789 کیلو بایت 211

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد