فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 799
شوک 6,968 کیلو بایت 400
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 471
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 412
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 397
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 384
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 449
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 424
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 356
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 387
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 443
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 510
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 1,070
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 393
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 347
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 371
ارزیابی، جستجو و نجات (3) 14,641 کیلو بایت 335
ارزیابی، جستجو و نجات (2) 10,009 کیلو بایت 294
ارزیابی، جستجو و نجات (1) 8,786 کیلو بایت 314
کنترل محیطی و اطفاء حریق 12,789 کیلو بایت 343

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد