فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 579
شوک 6,968 کیلو بایت 226
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 265
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 238
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 219
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 213
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 269
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 258
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 212
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 228
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 273
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 275
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 390
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 223
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 209
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 222
ارزیابی، جستجو و نجات (3) 14,641 کیلو بایت 164
ارزیابی، جستجو و نجات (2) 10,009 کیلو بایت 153
ارزیابی، جستجو و نجات (1) 8,786 کیلو بایت 170
کنترل محیطی و اطفاء حریق 12,789 کیلو بایت 170

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد