فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 935
شوک 6,968 کیلو بایت 514
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 606
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 520
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 489
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 484
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 564
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 536
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 445
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 524
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 554
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 668
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 1,371
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 525
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 442
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 460
ارزیابی، جستجو و نجات (3) 14,641 کیلو بایت 425
ارزیابی، جستجو و نجات (2) 10,009 کیلو بایت 383
ارزیابی، جستجو و نجات (1) 8,786 کیلو بایت 408
کنترل محیطی و اطفاء حریق 12,789 کیلو بایت 459

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد