فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حماسه هشت سال دفاع مقدس 73,478 کیلو بایت 1,174
بسیجی 10,960 کیلو بایت 1,007
بسیج 61,023 کیلو بایت 1,068
اقتدار دفاعی کشور 17,558 کیلو بایت 1,789
اقتدار 12,641 کیلو بایت 1,528
اقتدار دفاعی 32,638 کیلو بایت 1,904
سیاست‌های دفاعی کشور 12,570 کیلو بایت 1,865
امنیت پایدار 37,409 کیلو بایت 2,298
موزه ایران باستان (2) 95,472 کیلو بایت 704
موزه ایران باستان (1) 5,111 کیلو بایت 511
موزه زمین‌شناسی (2) 10,030 کیلو بایت 467
موزه زمین‌شناسی (1) 8,806 کیلو بایت 464
پارک پردیسان (5) 5,023 کیلو بایت 468
پارک پردیسان (4) 15,298 کیلو بایت 269
پارک پردیسان (3) 9,477 کیلو بایت 226
پارک پردیسان (2) 11,501 کیلو بایت 247
پارک پردیسان (1) 10,947 کیلو بایت 225
تنوع زیستی جهان 8,567 کیلو بایت 272
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 8,832 کیلو بایت 215
تفکیک و مدیریت پسماند 25,618 کیلو بایت 284

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد