فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حماسه هشت سال دفاع مقدس 73,478 کیلو بایت 3,037
بسیجی 10,960 کیلو بایت 2,567
بسیج 61,023 کیلو بایت 2,894
اقتدار دفاعی کشور 17,558 کیلو بایت 3,751
اقتدار 12,641 کیلو بایت 3,248
اقتدار دفاعی 32,638 کیلو بایت 4,150
سیاست‌های دفاعی کشور 12,570 کیلو بایت 3,108
امنیت پایدار 37,409 کیلو بایت 4,318
موزه ایران باستان (2) 95,472 کیلو بایت 1,066
موزه ایران باستان (1) 5,111 کیلو بایت 789
موزه زمین‌شناسی (2) 10,030 کیلو بایت 712
موزه زمین‌شناسی (1) 8,806 کیلو بایت 668
پارک پردیسان (5) 5,023 کیلو بایت 677
پارک پردیسان (4) 15,298 کیلو بایت 434
پارک پردیسان (3) 9,477 کیلو بایت 368
پارک پردیسان (2) 11,501 کیلو بایت 405
پارک پردیسان (1) 10,947 کیلو بایت 420
تنوع زیستی جهان 8,567 کیلو بایت 481
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 8,832 کیلو بایت 387
تفکیک و مدیریت پسماند 25,618 کیلو بایت 492

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد