فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حماسه هشت سال دفاع مقدس 73,478 کیلو بایت 515
بسیجی 10,960 کیلو بایت 359
بسیج 61,023 کیلو بایت 382
اقتدار دفاعی کشور 17,558 کیلو بایت 435
اقتدار 12,641 کیلو بایت 398
اقتدار دفاعی 32,638 کیلو بایت 454
سیاست‌های دفاعی کشور 12,570 کیلو بایت 446
امنیت پایدار 37,409 کیلو بایت 430
موزه ایران باستان (2) 95,472 کیلو بایت 605
موزه ایران باستان (1) 5,111 کیلو بایت 443
موزه زمین‌شناسی (2) 10,030 کیلو بایت 393
موزه زمین‌شناسی (1) 8,806 کیلو بایت 387
پارک پردیسان (5) 5,023 کیلو بایت 395
پارک پردیسان (4) 15,298 کیلو بایت 210
پارک پردیسان (3) 9,477 کیلو بایت 168
پارک پردیسان (2) 11,501 کیلو بایت 191
پارک پردیسان (1) 10,947 کیلو بایت 158
تنوع زیستی جهان 8,567 کیلو بایت 211
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 8,832 کیلو بایت 157
تفکیک و مدیریت پسماند 25,618 کیلو بایت 214

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد