فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حماسه هشت سال دفاع مقدس 73,478 کیلو بایت 458
بسیجی 10,960 کیلو بایت 316
بسیج 61,023 کیلو بایت 352
اقتدار دفاعی کشور 17,558 کیلو بایت 383
اقتدار 12,641 کیلو بایت 345
اقتدار دفاعی 32,638 کیلو بایت 400
سیاست‌های دفاعی کشور 12,570 کیلو بایت 392
امنیت پایدار 37,409 کیلو بایت 378
موزه ایران باستان (2) 95,472 کیلو بایت 538
موزه ایران باستان (1) 5,111 کیلو بایت 397
موزه زمین‌شناسی (2) 10,030 کیلو بایت 357
موزه زمین‌شناسی (1) 8,806 کیلو بایت 327
پارک پردیسان (5) 5,023 کیلو بایت 344
پارک پردیسان (4) 15,298 کیلو بایت 170
پارک پردیسان (3) 9,477 کیلو بایت 147
پارک پردیسان (2) 11,501 کیلو بایت 136
پارک پردیسان (1) 10,947 کیلو بایت 132
تنوع زیستی جهان 8,567 کیلو بایت 183
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 8,832 کیلو بایت 135
تفکیک و مدیریت پسماند 25,618 کیلو بایت 184

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد