فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حماسه هشت سال دفاع مقدس 73,478 کیلو بایت 537
بسیجی 10,960 کیلو بایت 381
بسیج 61,023 کیلو بایت 401
اقتدار دفاعی کشور 17,558 کیلو بایت 457
اقتدار 12,641 کیلو بایت 417
اقتدار دفاعی 32,638 کیلو بایت 470
سیاست‌های دفاعی کشور 12,570 کیلو بایت 485
امنیت پایدار 37,409 کیلو بایت 453
موزه ایران باستان (2) 95,472 کیلو بایت 636
موزه ایران باستان (1) 5,111 کیلو بایت 469
موزه زمین‌شناسی (2) 10,030 کیلو بایت 424
موزه زمین‌شناسی (1) 8,806 کیلو بایت 423
پارک پردیسان (5) 5,023 کیلو بایت 431
پارک پردیسان (4) 15,298 کیلو بایت 234
پارک پردیسان (3) 9,477 کیلو بایت 185
پارک پردیسان (2) 11,501 کیلو بایت 215
پارک پردیسان (1) 10,947 کیلو بایت 183
تنوع زیستی جهان 8,567 کیلو بایت 235
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 8,832 کیلو بایت 180
تفکیک و مدیریت پسماند 25,618 کیلو بایت 239

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد