فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حماسه هشت سال دفاع مقدس 73,478 کیلو بایت 3,292
بسیجی 10,960 کیلو بایت 2,819
بسیج 61,023 کیلو بایت 3,204
اقتدار دفاعی کشور 17,558 کیلو بایت 4,093
اقتدار 12,641 کیلو بایت 3,615
اقتدار دفاعی 32,638 کیلو بایت 4,643
سیاست‌های دفاعی کشور 12,570 کیلو بایت 3,375
امنیت پایدار 37,409 کیلو بایت 5,160
موزه ایران باستان (2) 95,472 کیلو بایت 1,289
موزه ایران باستان (1) 5,111 کیلو بایت 962
موزه زمین‌شناسی (2) 10,030 کیلو بایت 815
موزه زمین‌شناسی (1) 8,806 کیلو بایت 793
پارک پردیسان (5) 5,023 کیلو بایت 764
پارک پردیسان (4) 15,298 کیلو بایت 532
پارک پردیسان (3) 9,477 کیلو بایت 440
پارک پردیسان (2) 11,501 کیلو بایت 502
پارک پردیسان (1) 10,947 کیلو بایت 517
تنوع زیستی جهان 8,567 کیلو بایت 591
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 8,832 کیلو بایت 474
تفکیک و مدیریت پسماند 25,618 کیلو بایت 609

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد