فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حماسه هشت سال دفاع مقدس 73,478 کیلو بایت 2,275
بسیجی 10,960 کیلو بایت 1,779
بسیج 61,023 کیلو بایت 1,989
اقتدار دفاعی کشور 17,558 کیلو بایت 2,592
اقتدار 12,641 کیلو بایت 2,201
اقتدار دفاعی 32,638 کیلو بایت 2,788
سیاست‌های دفاعی کشور 12,570 کیلو بایت 2,523
امنیت پایدار 37,409 کیلو بایت 3,099
موزه ایران باستان (2) 95,472 کیلو بایت 891
موزه ایران باستان (1) 5,111 کیلو بایت 642
موزه زمین‌شناسی (2) 10,030 کیلو بایت 580
موزه زمین‌شناسی (1) 8,806 کیلو بایت 573
پارک پردیسان (5) 5,023 کیلو بایت 563
پارک پردیسان (4) 15,298 کیلو بایت 347
پارک پردیسان (3) 9,477 کیلو بایت 311
پارک پردیسان (2) 11,501 کیلو بایت 334
پارک پردیسان (1) 10,947 کیلو بایت 335
تنوع زیستی جهان 8,567 کیلو بایت 379
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 8,832 کیلو بایت 306
تفکیک و مدیریت پسماند 25,618 کیلو بایت 380

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد