فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حماسه هشت سال دفاع مقدس 73,478 کیلو بایت 2,919
بسیجی 10,960 کیلو بایت 2,460
بسیج 61,023 کیلو بایت 2,821
اقتدار دفاعی کشور 17,558 کیلو بایت 3,675
اقتدار 12,641 کیلو بایت 3,150
اقتدار دفاعی 32,638 کیلو بایت 4,052
سیاست‌های دفاعی کشور 12,570 کیلو بایت 3,031
امنیت پایدار 37,409 کیلو بایت 4,228
موزه ایران باستان (2) 95,472 کیلو بایت 1,000
موزه ایران باستان (1) 5,111 کیلو بایت 735
موزه زمین‌شناسی (2) 10,030 کیلو بایت 643
موزه زمین‌شناسی (1) 8,806 کیلو بایت 631
پارک پردیسان (5) 5,023 کیلو بایت 620
پارک پردیسان (4) 15,298 کیلو بایت 403
پارک پردیسان (3) 9,477 کیلو بایت 357
پارک پردیسان (2) 11,501 کیلو بایت 385
پارک پردیسان (1) 10,947 کیلو بایت 392
تنوع زیستی جهان 8,567 کیلو بایت 448
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 8,832 کیلو بایت 366
تفکیک و مدیریت پسماند 25,618 کیلو بایت 444

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد