فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
حماسه هشت سال دفاع مقدس 73,478 کیلو بایت 2,175
بسیجی 10,960 کیلو بایت 1,700
بسیج 61,023 کیلو بایت 1,876
اقتدار دفاعی کشور 17,558 کیلو بایت 2,465
اقتدار 12,641 کیلو بایت 2,084
اقتدار دفاعی 32,638 کیلو بایت 2,636
سیاست‌های دفاعی کشور 12,570 کیلو بایت 2,394
امنیت پایدار 37,409 کیلو بایت 2,964
موزه ایران باستان (2) 95,472 کیلو بایت 804
موزه ایران باستان (1) 5,111 کیلو بایت 559
موزه زمین‌شناسی (2) 10,030 کیلو بایت 508
موزه زمین‌شناسی (1) 8,806 کیلو بایت 508
پارک پردیسان (5) 5,023 کیلو بایت 510
پارک پردیسان (4) 15,298 کیلو بایت 301
پارک پردیسان (3) 9,477 کیلو بایت 255
پارک پردیسان (2) 11,501 کیلو بایت 279
پارک پردیسان (1) 10,947 کیلو بایت 272
تنوع زیستی جهان 8,567 کیلو بایت 322
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 8,832 کیلو بایت 250
تفکیک و مدیریت پسماند 25,618 کیلو بایت 326

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد