فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسکان (2) 13,431 کیلو بایت 374
اسکان (1) 6,954 کیلو بایت 382
درمانگاه اضطراری 14,350 کیلو بایت 359
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) 18,958 کیلو بایت 377
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) 10,930 کیلو بایت 350
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) 12,630 کیلو بایت 523
تحرک و جابجایی 11,630 کیلو بایت 398
اختفاء 7,746 کیلو بایت 461
ماکت فریبنده 9,396 کیلو بایت 485
وقوع زلزله 8,412 کیلو بایت 516
فریب 9,553 کیلو بایت 434
موانع 9,121 کیلو بایت 371
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 456
خاموشی 6,460 کیلو بایت 359
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 446
اعلام خبر 10,134 کیلو بایت 356
اطفاء حریق 9,348 کیلو بایت 440
مراکز حساس 6,272 کیلو بایت 354
ایمنی 10,047 کیلو بایت 411
جایگزینی 9,171 کیلو بایت 360

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد