فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسکان (2) 13,431 کیلو بایت 129
اسکان (1) 6,954 کیلو بایت 121
درمانگاه اضطراری 14,350 کیلو بایت 117
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) 18,958 کیلو بایت 110
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) 10,930 کیلو بایت 115
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) 12,630 کیلو بایت 144
تحرک و جابجایی 11,630 کیلو بایت 113
اختفاء 7,746 کیلو بایت 128
ماکت فریبنده 9,396 کیلو بایت 140
وقوع زلزله 8,412 کیلو بایت 147
فریب 9,553 کیلو بایت 130
موانع 9,121 کیلو بایت 125
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 137
خاموشی 6,460 کیلو بایت 102
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 121
اعلام خبر 10,134 کیلو بایت 108
اطفاء حریق 9,348 کیلو بایت 145
مراکز حساس 6,272 کیلو بایت 99
ایمنی 10,047 کیلو بایت 110
جایگزینی 9,171 کیلو بایت 119

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد