فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسکان (2) 13,431 کیلو بایت 254
اسکان (1) 6,954 کیلو بایت 243
درمانگاه اضطراری 14,350 کیلو بایت 233
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) 18,958 کیلو بایت 240
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) 10,930 کیلو بایت 234
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) 12,630 کیلو بایت 344
تحرک و جابجایی 11,630 کیلو بایت 267
اختفاء 7,746 کیلو بایت 289
ماکت فریبنده 9,396 کیلو بایت 318
وقوع زلزله 8,412 کیلو بایت 295
فریب 9,553 کیلو بایت 289
موانع 9,121 کیلو بایت 246
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 291
خاموشی 6,460 کیلو بایت 224
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 294
اعلام خبر 10,134 کیلو بایت 218
اطفاء حریق 9,348 کیلو بایت 275
مراکز حساس 6,272 کیلو بایت 231
ایمنی 10,047 کیلو بایت 254
جایگزینی 9,171 کیلو بایت 241

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد