فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسکان (2) 13,431 کیلو بایت 290
اسکان (1) 6,954 کیلو بایت 282
درمانگاه اضطراری 14,350 کیلو بایت 269
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) 18,958 کیلو بایت 283
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) 10,930 کیلو بایت 268
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) 12,630 کیلو بایت 387
تحرک و جابجایی 11,630 کیلو بایت 306
اختفاء 7,746 کیلو بایت 329
ماکت فریبنده 9,396 کیلو بایت 365
وقوع زلزله 8,412 کیلو بایت 339
فریب 9,553 کیلو بایت 332
موانع 9,121 کیلو بایت 291
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 337
خاموشی 6,460 کیلو بایت 265
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 341
اعلام خبر 10,134 کیلو بایت 259
اطفاء حریق 9,348 کیلو بایت 318
مراکز حساس 6,272 کیلو بایت 274
ایمنی 10,047 کیلو بایت 302
جایگزینی 9,171 کیلو بایت 283

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد