فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسکان (2) 13,431 کیلو بایت 306
اسکان (1) 6,954 کیلو بایت 303
درمانگاه اضطراری 14,350 کیلو بایت 290
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) 18,958 کیلو بایت 306
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) 10,930 کیلو بایت 286
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) 12,630 کیلو بایت 417
تحرک و جابجایی 11,630 کیلو بایت 327
اختفاء 7,746 کیلو بایت 368
ماکت فریبنده 9,396 کیلو بایت 396
وقوع زلزله 8,412 کیلو بایت 372
فریب 9,553 کیلو بایت 356
موانع 9,121 کیلو بایت 307
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 375
خاموشی 6,460 کیلو بایت 288
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 364
اعلام خبر 10,134 کیلو بایت 278
اطفاء حریق 9,348 کیلو بایت 345
مراکز حساس 6,272 کیلو بایت 289
ایمنی 10,047 کیلو بایت 322
جایگزینی 9,171 کیلو بایت 300

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد