فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسکان (2) 13,431 کیلو بایت 163
اسکان (1) 6,954 کیلو بایت 154
درمانگاه اضطراری 14,350 کیلو بایت 149
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) 18,958 کیلو بایت 153
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) 10,930 کیلو بایت 147
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) 12,630 کیلو بایت 208
تحرک و جابجایی 11,630 کیلو بایت 178
اختفاء 7,746 کیلو بایت 167
ماکت فریبنده 9,396 کیلو بایت 197
وقوع زلزله 8,412 کیلو بایت 183
فریب 9,553 کیلو بایت 166
موانع 9,121 کیلو بایت 152
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 172
خاموشی 6,460 کیلو بایت 137
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 177
اعلام خبر 10,134 کیلو بایت 132
اطفاء حریق 9,348 کیلو بایت 176
مراکز حساس 6,272 کیلو بایت 127
ایمنی 10,047 کیلو بایت 141
جایگزینی 9,171 کیلو بایت 150

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد