فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسکان (2) 13,431 کیلو بایت 185
اسکان (1) 6,954 کیلو بایت 169
درمانگاه اضطراری 14,350 کیلو بایت 166
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) 18,958 کیلو بایت 171
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) 10,930 کیلو بایت 166
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) 12,630 کیلو بایت 227
تحرک و جابجایی 11,630 کیلو بایت 196
اختفاء 7,746 کیلو بایت 190
ماکت فریبنده 9,396 کیلو بایت 218
وقوع زلزله 8,412 کیلو بایت 210
فریب 9,553 کیلو بایت 187
موانع 9,121 کیلو بایت 172
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 195
خاموشی 6,460 کیلو بایت 159
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 197
اعلام خبر 10,134 کیلو بایت 153
اطفاء حریق 9,348 کیلو بایت 199
مراکز حساس 6,272 کیلو بایت 148
ایمنی 10,047 کیلو بایت 166
جایگزینی 9,171 کیلو بایت 171

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد