فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسکان (2) 13,431 کیلو بایت 198
اسکان (1) 6,954 کیلو بایت 188
درمانگاه اضطراری 14,350 کیلو بایت 180
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) 18,958 کیلو بایت 186
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) 10,930 کیلو بایت 181
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) 12,630 کیلو بایت 256
تحرک و جابجایی 11,630 کیلو بایت 213
اختفاء 7,746 کیلو بایت 212
ماکت فریبنده 9,396 کیلو بایت 243
وقوع زلزله 8,412 کیلو بایت 233
فریب 9,553 کیلو بایت 206
موانع 9,121 کیلو بایت 192
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 218
خاموشی 6,460 کیلو بایت 175
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 216
اعلام خبر 10,134 کیلو بایت 165
اطفاء حریق 9,348 کیلو بایت 216
مراکز حساس 6,272 کیلو بایت 166
ایمنی 10,047 کیلو بایت 185
جایگزینی 9,171 کیلو بایت 184

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد