فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اسکان (2) 13,431 کیلو بایت 153
اسکان (1) 6,954 کیلو بایت 142
درمانگاه اضطراری 14,350 کیلو بایت 137
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(2) 18,958 کیلو بایت 136
ارکان اصلی در مدیریت مانور مدارس(1) 10,930 کیلو بایت 136
معرفی پدافند غیرعامل (زلزله) 12,630 کیلو بایت 193
تحرک و جابجایی 11,630 کیلو بایت 164
اختفاء 7,746 کیلو بایت 153
ماکت فریبنده 9,396 کیلو بایت 183
وقوع زلزله 8,412 کیلو بایت 173
فریب 9,553 کیلو بایت 157
موانع 9,121 کیلو بایت 141
مکان‌یابی 7,314 کیلو بایت 161
خاموشی 6,460 کیلو بایت 125
امداد و نجات 7,427 کیلو بایت 166
اعلام خبر 10,134 کیلو بایت 124
اطفاء حریق 9,348 کیلو بایت 166
مراکز حساس 6,272 کیلو بایت 116
ایمنی 10,047 کیلو بایت 129
جایگزینی 9,171 کیلو بایت 141

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد