فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) 10,693 کیلو بایت 664
کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) 11,515 کیلو بایت 732
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) 14,333 کیلو بایت 605
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) 4,020 کیلو بایت 603
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) 4,261 کیلو بایت 636
آموزش فارسی کردن رایانه 5,589 کیلو بایت 664
رایانه و لوازم آن 6,560 کیلو بایت 809
آموزش ارگونومی 3,969 کیلو بایت 995
کیمیاگر 29,369 کیلو بایت 8,940
آخر خط 5,565 کیلو بایت 5,739
درخت بخشنده 19,824 کیلو بایت 5,658
چرخ ریسک (3) 14,155 کیلو بایت 4,133
چرخ ریسک (2) 18,219 کیلو بایت 3,602
چرخ ریسک (1) 15,961 کیلو بایت 3,229
ماه بود و روباه (2) 20,072 کیلو بایت 3,616
ماه بود و روباه (1) 20,166 کیلو بایت 4,022
لی لی حوضک (2) 30,593 کیلو بایت 3,984
لی لی حوضک (1) 16,146 کیلو بایت 3,369
آقکند (3) 13,323 کیلو بایت 2,476
آقکند (2) 18,721 کیلو بایت 2,536

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد