فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) 10,693 کیلو بایت 249
کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) 11,515 کیلو بایت 277
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) 14,333 کیلو بایت 253
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) 4,020 کیلو بایت 245
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) 4,261 کیلو بایت 255
آموزش فارسی کردن رایانه 5,589 کیلو بایت 255
رایانه و لوازم آن 6,560 کیلو بایت 317
آموزش ارگونومی 3,969 کیلو بایت 332
کیمیاگر 29,369 کیلو بایت 7,593
آخر خط 5,565 کیلو بایت 4,598
درخت بخشنده 19,824 کیلو بایت 4,619
چرخ ریسک (3) 14,155 کیلو بایت 3,329
چرخ ریسک (2) 18,219 کیلو بایت 2,825
چرخ ریسک (1) 15,961 کیلو بایت 2,373
ماه بود و روباه (2) 20,072 کیلو بایت 2,517
ماه بود و روباه (1) 20,166 کیلو بایت 3,041
لی لی حوضک (2) 30,593 کیلو بایت 2,908
لی لی حوضک (1) 16,146 کیلو بایت 2,425
آقکند (3) 13,323 کیلو بایت 1,657
آقکند (2) 18,721 کیلو بایت 1,723

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد