فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) 10,693 کیلو بایت 306
کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) 11,515 کیلو بایت 356
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) 14,333 کیلو بایت 324
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) 4,020 کیلو بایت 302
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) 4,261 کیلو بایت 338
آموزش فارسی کردن رایانه 5,589 کیلو بایت 327
رایانه و لوازم آن 6,560 کیلو بایت 440
آموزش ارگونومی 3,969 کیلو بایت 510
کیمیاگر 29,369 کیلو بایت 7,811
آخر خط 5,565 کیلو بایت 4,839
درخت بخشنده 19,824 کیلو بایت 4,853
چرخ ریسک (3) 14,155 کیلو بایت 3,518
چرخ ریسک (2) 18,219 کیلو بایت 2,970
چرخ ریسک (1) 15,961 کیلو بایت 2,548
ماه بود و روباه (2) 20,072 کیلو بایت 2,741
ماه بود و روباه (1) 20,166 کیلو بایت 3,222
لی لی حوضک (2) 30,593 کیلو بایت 3,149
لی لی حوضک (1) 16,146 کیلو بایت 2,616
آقکند (3) 13,323 کیلو بایت 1,825
آقکند (2) 18,721 کیلو بایت 1,891

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد