فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) 10,693 کیلو بایت 407
کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) 11,515 کیلو بایت 488
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) 14,333 کیلو بایت 442
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) 4,020 کیلو بایت 401
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) 4,261 کیلو بایت 443
آموزش فارسی کردن رایانه 5,589 کیلو بایت 423
رایانه و لوازم آن 6,560 کیلو بایت 532
آموزش ارگونومی 3,969 کیلو بایت 716
کیمیاگر 29,369 کیلو بایت 8,171
آخر خط 5,565 کیلو بایت 5,170
درخت بخشنده 19,824 کیلو بایت 5,170
چرخ ریسک (3) 14,155 کیلو بایت 3,727
چرخ ریسک (2) 18,219 کیلو بایت 3,175
چرخ ریسک (1) 15,961 کیلو بایت 2,774
ماه بود و روباه (2) 20,072 کیلو بایت 3,136
ماه بود و روباه (1) 20,166 کیلو بایت 3,493
لی لی حوضک (2) 30,593 کیلو بایت 3,489
لی لی حوضک (1) 16,146 کیلو بایت 2,878
آقکند (3) 13,323 کیلو بایت 2,072
آقکند (2) 18,721 کیلو بایت 2,137

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد