فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) 10,693 کیلو بایت 464
کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) 11,515 کیلو بایت 543
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) 14,333 کیلو بایت 486
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) 4,020 کیلو بایت 451
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) 4,261 کیلو بایت 488
آموزش فارسی کردن رایانه 5,589 کیلو بایت 478
رایانه و لوازم آن 6,560 کیلو بایت 594
آموزش ارگونومی 3,969 کیلو بایت 775
کیمیاگر 29,369 کیلو بایت 8,333
آخر خط 5,565 کیلو بایت 5,306
درخت بخشنده 19,824 کیلو بایت 5,315
چرخ ریسک (3) 14,155 کیلو بایت 3,833
چرخ ریسک (2) 18,219 کیلو بایت 3,278
چرخ ریسک (1) 15,961 کیلو بایت 2,878
ماه بود و روباه (2) 20,072 کیلو بایت 3,284
ماه بود و روباه (1) 20,166 کیلو بایت 3,646
لی لی حوضک (2) 30,593 کیلو بایت 3,598
لی لی حوضک (1) 16,146 کیلو بایت 2,989
آقکند (3) 13,323 کیلو بایت 2,189
آقکند (2) 18,721 کیلو بایت 2,254

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد