فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) 10,693 کیلو بایت 507
کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) 11,515 کیلو بایت 588
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) 14,333 کیلو بایت 515
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) 4,020 کیلو بایت 479
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) 4,261 کیلو بایت 522
آموزش فارسی کردن رایانه 5,589 کیلو بایت 515
رایانه و لوازم آن 6,560 کیلو بایت 644
آموزش ارگونومی 3,969 کیلو بایت 832
کیمیاگر 29,369 کیلو بایت 8,460
آخر خط 5,565 کیلو بایت 5,426
درخت بخشنده 19,824 کیلو بایت 5,396
چرخ ریسک (3) 14,155 کیلو بایت 3,905
چرخ ریسک (2) 18,219 کیلو بایت 3,383
چرخ ریسک (1) 15,961 کیلو بایت 2,943
ماه بود و روباه (2) 20,072 کیلو بایت 3,388
ماه بود و روباه (1) 20,166 کیلو بایت 3,763
لی لی حوضک (2) 30,593 کیلو بایت 3,681
لی لی حوضک (1) 16,146 کیلو بایت 3,093
آقکند (3) 13,323 کیلو بایت 2,275
آقکند (2) 18,721 کیلو بایت 2,336

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد