فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) 10,693 کیلو بایت 268
کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) 11,515 کیلو بایت 311
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) 14,333 کیلو بایت 282
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) 4,020 کیلو بایت 268
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) 4,261 کیلو بایت 297
آموزش فارسی کردن رایانه 5,589 کیلو بایت 282
رایانه و لوازم آن 6,560 کیلو بایت 368
آموزش ارگونومی 3,969 کیلو بایت 400
کیمیاگر 29,369 کیلو بایت 7,690
آخر خط 5,565 کیلو بایت 4,692
درخت بخشنده 19,824 کیلو بایت 4,733
چرخ ریسک (3) 14,155 کیلو بایت 3,423
چرخ ریسک (2) 18,219 کیلو بایت 2,891
چرخ ریسک (1) 15,961 کیلو بایت 2,458
ماه بود و روباه (2) 20,072 کیلو بایت 2,585
ماه بود و روباه (1) 20,166 کیلو بایت 3,116
لی لی حوضک (2) 30,593 کیلو بایت 3,005
لی لی حوضک (1) 16,146 کیلو بایت 2,519
آقکند (3) 13,323 کیلو بایت 1,737
آقکند (2) 18,721 کیلو بایت 1,806

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد