فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) 10,693 کیلو بایت 329
کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) 11,515 کیلو بایت 399
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) 14,333 کیلو بایت 345
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) 4,020 کیلو بایت 338
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) 4,261 کیلو بایت 366
آموزش فارسی کردن رایانه 5,589 کیلو بایت 356
رایانه و لوازم آن 6,560 کیلو بایت 468
آموزش ارگونومی 3,969 کیلو بایت 566
کیمیاگر 29,369 کیلو بایت 7,995
آخر خط 5,565 کیلو بایت 4,959
درخت بخشنده 19,824 کیلو بایت 4,973
چرخ ریسک (3) 14,155 کیلو بایت 3,602
چرخ ریسک (2) 18,219 کیلو بایت 3,055
چرخ ریسک (1) 15,961 کیلو بایت 2,645
ماه بود و روباه (2) 20,072 کیلو بایت 2,917
ماه بود و روباه (1) 20,166 کیلو بایت 3,364
لی لی حوضک (2) 30,593 کیلو بایت 3,283
لی لی حوضک (1) 16,146 کیلو بایت 2,733
آقکند (3) 13,323 کیلو بایت 1,964
آقکند (2) 18,721 کیلو بایت 2,044

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد