فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی) 10,693 کیلو بایت 290
کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی) 11,515 کیلو بایت 334
کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی) 14,333 کیلو بایت 304
کار با نماد و پنجره (منوی فارسی) 4,020 کیلو بایت 286
کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی) 4,261 کیلو بایت 316
آموزش فارسی کردن رایانه 5,589 کیلو بایت 302
رایانه و لوازم آن 6,560 کیلو بایت 390
آموزش ارگونومی 3,969 کیلو بایت 428
کیمیاگر 29,369 کیلو بایت 7,735
آخر خط 5,565 کیلو بایت 4,767
درخت بخشنده 19,824 کیلو بایت 4,795
چرخ ریسک (3) 14,155 کیلو بایت 3,469
چرخ ریسک (2) 18,219 کیلو بایت 2,923
چرخ ریسک (1) 15,961 کیلو بایت 2,491
ماه بود و روباه (2) 20,072 کیلو بایت 2,674
ماه بود و روباه (1) 20,166 کیلو بایت 3,164
لی لی حوضک (2) 30,593 کیلو بایت 3,077
لی لی حوضک (1) 16,146 کیلو بایت 2,558
آقکند (3) 13,323 کیلو بایت 1,780
آقکند (2) 18,721 کیلو بایت 1,847

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد