انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 1,016
جمع کوچک‌تر از 10 321 کیلو بایت SWF 417
جمع کوچک‌تر از 10 401 کیلو بایت SWF 385
آموزش اعداد 434 کیلو بایت SWF 446
شمارش 531 کیلو بایت SWF 374
آموزش اعداد 340 کیلو بایت SWF 320
شمارش 429 کیلو بایت SWF 276
آموزش اعداد 386 کیلو بایت SWF 194
الگویابی و آشنایی با رنگ‌ها 328 کیلو بایت SWF 323
شمارش 589 کیلو بایت SWF 186
شمارش 512 کیلو بایت SWF 165
شمارش 423 کیلو بایت SWF 172
شمارش و مقایسه 697 کیلو بایت SWF 191
الگویابی 470 کیلو بایت SWF 290
شمارش 352 کیلو بایت SWF 146
الگویابی و آشنایی با اشکال هندسی 464 کیلو بایت SWF 265
آشنایی با کسر به کمک شکل 96 کیلو بایت SWF 239
اشکال هندسی 180 کیلو بایت SWF 170
اشکال هندسی 180 کیلو بایت SWF 190
اشکال هندسی 119 کیلو بایت SWF 150

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد