انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 3,012
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر 95 کیلو بایت SWF 1,231
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ 338 کیلو بایت SWF 1,188
واکنش گرماده 552 کیلو بایت SWF 1,382
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 1,692
انرژی درونی در فرایند هم دما 471 کیلو بایت SWF 784
رابطه کار و گرما 309 کیلو بایت SWF 806
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت 323 کیلو بایت SWF 870
مشخصات عناصر جدول تناوبی 190 کیلو بایت SWF 968
واکنش دهنده محدود کننده 148 کیلو بایت SWF 606
واکنش آب و لیتیم 548 کیلو بایت SWF 667
رابطه جرم مول 580 کیلو بایت SWF 577
واکنش تولید اسید سولفوریک 93 کیلو بایت SWF 674
اشکال سوختن 1,336 کیلو بایت SWF 876
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه 1,269 کیلو بایت SWF 590
واکنش ترکیب - سنتز 91 کیلو بایت SWF 547
واکنش تجزیه 84 کیلو بایت SWF 775
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز 381 کیلو بایت SWF 729
فرایند تقطیر 96 کیلو بایت SWF 1,286
جداسازی مخلوط مایع‌ها 475 کیلو بایت SWF 1,556

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد