انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 1,643
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر 95 کیلو بایت SWF 650
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ 338 کیلو بایت SWF 609
واکنش گرماده 552 کیلو بایت SWF 797
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 937
انرژی درونی در فرایند هم دما 471 کیلو بایت SWF 386
رابطه کار و گرما 309 کیلو بایت SWF 397
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت 323 کیلو بایت SWF 370
مشخصات عناصر جدول تناوبی 190 کیلو بایت SWF 495
واکنش دهنده محدود کننده 148 کیلو بایت SWF 324
واکنش آب و لیتیم 548 کیلو بایت SWF 350
رابطه جرم مول 580 کیلو بایت SWF 258
واکنش تولید اسید سولفوریک 93 کیلو بایت SWF 342
اشکال سوختن 1,336 کیلو بایت SWF 474
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه 1,269 کیلو بایت SWF 295
واکنش ترکیب - سنتز 91 کیلو بایت SWF 269
واکنش تجزیه 84 کیلو بایت SWF 395
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز 381 کیلو بایت SWF 395
فرایند تقطیر 96 کیلو بایت SWF 763
جداسازی مخلوط مایع‌ها 475 کیلو بایت SWF 908

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد