انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 1,246
جمع کوچک‌تر از 10 321 کیلو بایت SWF 506
جمع کوچک‌تر از 10 401 کیلو بایت SWF 465
آموزش اعداد 434 کیلو بایت SWF 549
شمارش 531 کیلو بایت SWF 440
آموزش اعداد 340 کیلو بایت SWF 376
شمارش 429 کیلو بایت SWF 346
آموزش اعداد 386 کیلو بایت SWF 245
الگویابی و آشنایی با رنگ‌ها 328 کیلو بایت SWF 398
شمارش 589 کیلو بایت SWF 230
شمارش 512 کیلو بایت SWF 203
شمارش 423 کیلو بایت SWF 212
شمارش و مقایسه 697 کیلو بایت SWF 224
الگویابی 470 کیلو بایت SWF 352
شمارش 352 کیلو بایت SWF 182
الگویابی و آشنایی با اشکال هندسی 464 کیلو بایت SWF 325
آشنایی با کسر به کمک شکل 96 کیلو بایت SWF 295
اشکال هندسی 180 کیلو بایت SWF 215
اشکال هندسی 180 کیلو بایت SWF 231
اشکال هندسی 119 کیلو بایت SWF 182

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد