انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اشکال هندسی 248 کیلو بایت SWF 36,669
اموزش جمع و تفریق 752 کیلو بایت SWF 24,805
خلاقیت 160 کیلو بایت SWF 24,608
اموزش جمع 160 کیلو بایت SWF 15,910
جمع دو رقمی 164 کیلو بایت SWF 16,289
نماد های ریاضی 178 کیلو بایت SWF 15,885
اموزش جمع 228 کیلو بایت SWF 10,414
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 6,841
مفهوم جمع 167 کیلو بایت SWF 7,838
شمارش داده ها 186 کیلو بایت SWF 6,511
دسته های نه تایی 207 کیلو بایت SWF 4,636
محور اعداد 154 کیلو بایت SWF 6,213
محور اعداد 197 کیلو بایت SWF 5,755
تقارن افقی و عمودی 252 کیلو بایت SWF 6,200
اشکال هندسی 295 کیلو بایت SWF 5,423
پیدا کردن داده ها 295 کیلو بایت SWF 9,954
اشکال هندسی 143 کیلو بایت SWF 9,124
اشکال هندسی 136 کیلو بایت SWF 11,364
معرفی اشکال هندسی 209 کیلو بایت SWF 8,773
مرتب کردن داده ها 239 کیلو بایت SWF 13,851

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد