انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 897
جمع کوچک‌تر از 10 321 کیلو بایت SWF 359
جمع کوچک‌تر از 10 401 کیلو بایت SWF 346
آموزش اعداد 434 کیلو بایت SWF 401
شمارش 531 کیلو بایت SWF 344
آموزش اعداد 340 کیلو بایت SWF 302
شمارش 429 کیلو بایت SWF 231
آموزش اعداد 386 کیلو بایت SWF 166
الگویابی و آشنایی با رنگ‌ها 328 کیلو بایت SWF 283
شمارش 589 کیلو بایت SWF 155
شمارش 512 کیلو بایت SWF 143
شمارش 423 کیلو بایت SWF 146
شمارش و مقایسه 697 کیلو بایت SWF 155
الگویابی 470 کیلو بایت SWF 255
شمارش 352 کیلو بایت SWF 119
الگویابی و آشنایی با اشکال هندسی 464 کیلو بایت SWF 225
آشنایی با کسر به کمک شکل 96 کیلو بایت SWF 202
اشکال هندسی 180 کیلو بایت SWF 142
اشکال هندسی 180 کیلو بایت SWF 155
اشکال هندسی 119 کیلو بایت SWF 124

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد