انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 3,339
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر 95 کیلو بایت SWF 1,359
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ 338 کیلو بایت SWF 1,343
واکنش گرماده 552 کیلو بایت SWF 1,516
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 1,868
انرژی درونی در فرایند هم دما 471 کیلو بایت SWF 890
رابطه کار و گرما 309 کیلو بایت SWF 927
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت 323 کیلو بایت SWF 977
مشخصات عناصر جدول تناوبی 190 کیلو بایت SWF 1,082
واکنش دهنده محدود کننده 148 کیلو بایت SWF 676
واکنش آب و لیتیم 548 کیلو بایت SWF 782
رابطه جرم مول 580 کیلو بایت SWF 654
واکنش تولید اسید سولفوریک 93 کیلو بایت SWF 757
اشکال سوختن 1,336 کیلو بایت SWF 953
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه 1,269 کیلو بایت SWF 650
واکنش ترکیب - سنتز 91 کیلو بایت SWF 613
واکنش تجزیه 84 کیلو بایت SWF 891
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز 381 کیلو بایت SWF 836
فرایند تقطیر 96 کیلو بایت SWF 1,442
جداسازی مخلوط مایع‌ها 475 کیلو بایت SWF 1,706

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد