انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با خط و نقطه (6) 210 کیلو بایت SWF 56
آشنایی با خط و نقطه (5) 210 کیلو بایت SWF 24
آشنایی با خط و نقطه (4) 209 کیلو بایت SWF 21
آشنایی با خط و نقطه (3) 209 کیلو بایت SWF 26
آشنایی با خط و نقطه (2) 210 کیلو بایت SWF 25
آشنایی با خط و نقطه (1) 212 کیلو بایت SWF 18
شناخت و شمارش گوشه و ضلع 227 کیلو بایت SWF 32
شمارش و جمع اعداد سه رقمی 166 کیلو بایت SWF 16
شناخت ارزش پول و شمارش آن (3) 220 کیلو بایت SWF 24
شناخت ارزش پول و شمارش آن (2) 368 کیلو بایت SWF 18
شناخت ارزش پول و شمارش آن (1) 235 کیلو بایت SWF 18
شناخت ارزش پول 273 کیلو بایت SWF 20
جای‌گذاری اسم اشکال هندسی 234 کیلو بایت SWF 16
شناخت اشکال هندسی به‌وسیله رنگ‌ها 351 کیلو بایت SWF 20
شناخت اشکال هندسی با کمک اعداد فرد 328 کیلو بایت SWF 19
شناخت اشکال هندسی از روی شکل (2) 232 کیلو بایت SWF 20
شناخت اشکال هندسی از روی شکل (1) 233 کیلو بایت SWF 13
شناخت اشکال هندسی (3) 102 کیلو بایت SWF 18
شناخت اشکال هندسی (2) 237 کیلو بایت SWF 22
شناخت اشکال هندسی (1) 430 کیلو بایت SWF 24

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد