انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 870
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر 95 کیلو بایت SWF 351
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ 338 کیلو بایت SWF 350
واکنش گرماده 552 کیلو بایت SWF 430
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 498
انرژی درونی در فرایند هم دما 471 کیلو بایت SWF 207
رابطه کار و گرما 309 کیلو بایت SWF 210
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت 323 کیلو بایت SWF 198
مشخصات عناصر جدول تناوبی 190 کیلو بایت SWF 278
واکنش دهنده محدود کننده 148 کیلو بایت SWF 209
واکنش آب و لیتیم 548 کیلو بایت SWF 187
رابطه جرم مول 580 کیلو بایت SWF 142
واکنش تولید اسید سولفوریک 93 کیلو بایت SWF 167
اشکال سوختن 1,336 کیلو بایت SWF 265
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه 1,269 کیلو بایت SWF 182
واکنش ترکیب - سنتز 91 کیلو بایت SWF 157
واکنش تجزیه 84 کیلو بایت SWF 215
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز 381 کیلو بایت SWF 203
فرایند تقطیر 96 کیلو بایت SWF 409
جداسازی مخلوط مایع‌ها 475 کیلو بایت SWF 477

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد