انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 2,392
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر 95 کیلو بایت SWF 978
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ 338 کیلو بایت SWF 921
واکنش گرماده 552 کیلو بایت SWF 1,122
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 1,330
انرژی درونی در فرایند هم دما 471 کیلو بایت SWF 579
رابطه کار و گرما 309 کیلو بایت SWF 610
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت 323 کیلو بایت SWF 638
مشخصات عناصر جدول تناوبی 190 کیلو بایت SWF 726
واکنش دهنده محدود کننده 148 کیلو بایت SWF 442
واکنش آب و لیتیم 548 کیلو بایت SWF 492
رابطه جرم مول 580 کیلو بایت SWF 411
واکنش تولید اسید سولفوریک 93 کیلو بایت SWF 512
اشکال سوختن 1,336 کیلو بایت SWF 677
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه 1,269 کیلو بایت SWF 425
واکنش ترکیب - سنتز 91 کیلو بایت SWF 403
واکنش تجزیه 84 کیلو بایت SWF 564
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز 381 کیلو بایت SWF 550
فرایند تقطیر 96 کیلو بایت SWF 1,039
جداسازی مخلوط مایع‌ها 475 کیلو بایت SWF 1,295

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد