انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اشکال هندسی 248 کیلو بایت SWF 36,488
اموزش جمع و تفریق 752 کیلو بایت SWF 24,661
خلاقیت 160 کیلو بایت SWF 24,500
اموزش جمع 160 کیلو بایت SWF 15,835
جمع دو رقمی 164 کیلو بایت SWF 16,229
نماد های ریاضی 178 کیلو بایت SWF 15,843
اموزش جمع 228 کیلو بایت SWF 10,371
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 6,807
مفهوم جمع 167 کیلو بایت SWF 7,795
شمارش داده ها 186 کیلو بایت SWF 6,486
دسته های نه تایی 207 کیلو بایت SWF 4,614
محور اعداد 154 کیلو بایت SWF 6,171
محور اعداد 197 کیلو بایت SWF 5,719
تقارن افقی و عمودی 252 کیلو بایت SWF 6,162
اشکال هندسی 295 کیلو بایت SWF 5,398
پیدا کردن داده ها 295 کیلو بایت SWF 9,930
اشکال هندسی 143 کیلو بایت SWF 9,076
اشکال هندسی 136 کیلو بایت SWF 11,285
معرفی اشکال هندسی 209 کیلو بایت SWF 8,704
مرتب کردن داده ها 239 کیلو بایت SWF 13,790

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد