انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن 655 کیلو بایت SWF 9,210
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف 389 کیلو بایت SWF 6,080
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف 415 کیلو بایت SWF 3,360
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف 372 کیلو بایت SWF 3,319
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف 383 کیلو بایت SWF 2,606
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف 401 کیلو بایت SWF 2,677
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف 403 کیلو بایت SWF 3,320
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف 432 کیلو بایت SWF 2,114
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف 348 کیلو بایت SWF 2,412
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف 344 کیلو بایت SWF 3,664
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف 369 کیلو بایت SWF 2,038
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف 354 کیلو بایت SWF 2,057
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف 373 کیلو بایت SWF 1,927
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف 388 کیلو بایت SWF 1,968
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف 144 کیلو بایت SWF 2,289
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 2,050
درس دوازدهم: قطره اما دریا 47 کیلو بایت SWF 2,516
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 7,714
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 28 کیلو بایت SWF 1,978
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 2,321

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد