انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دعای ختم قرآن 655 کیلو بایت SWF 9,844
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف 389 کیلو بایت SWF 6,522
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف 415 کیلو بایت SWF 3,750
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف 372 کیلو بایت SWF 3,810
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف 383 کیلو بایت SWF 2,982
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف 401 کیلو بایت SWF 2,964
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف 403 کیلو بایت SWF 3,683
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف 432 کیلو بایت SWF 2,464
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف 348 کیلو بایت SWF 2,760
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف 344 کیلو بایت SWF 3,969
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف 369 کیلو بایت SWF 2,482
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف 354 کیلو بایت SWF 2,423
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف 373 کیلو بایت SWF 2,234
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف 388 کیلو بایت SWF 2,248
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف 144 کیلو بایت SWF 2,742
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 2,322
درس دوازدهم: قطره اما دریا 47 کیلو بایت SWF 2,877
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 8,116
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 182 28 کیلو بایت SWF 2,232
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 181 21 کیلو بایت SWF 2,607

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد