انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (2) 2,393 کیلو بایت SWF 12
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 10
excel: ایجاد کارنامه (2) 5,129 کیلو بایت SWF 9
excel: ایجاد کارنامه (1) 6,878 کیلو بایت SWF 9
excel: رسم نمودار (2) 1,576 کیلو بایت SWF 2
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 6
excel: ایجاد جدول (2) 6,145 کیلو بایت SWF 4
excel: ایجاد جدول (1) 13,731 کیلو بایت SWF 3
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (2) 2,369 کیلو بایت SWF 3
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 4
excel: معرفی و محاسبات ساده (2) 3,713 کیلو بایت SWF 3
excel: معرفی و محاسبات ساده (1) 5,814 کیلو بایت SWF 2
تبدیل فرمت‌های ویدئویی به یکدیگر (2) total video convertor 4,039 کیلو بایت SWF 2
تبدیل فرمت‌های ویدئویی به یکدیگر (1) total video convertor 5,023 کیلو بایت SWF 7
ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (2) 1,584 کیلو بایت SWF 3
ویرایش ویدئو: حذف کامل برخی از بخش‌ها و یا صدای آن‌ها (1) 1,864 کیلو بایت SWF 7
تولید فیلم کوتاه: برنامه (2) movie maker 6,015 کیلو بایت SWF 26
تولید فیلم کوتاه: برنامه (1) movie maker 6,596 کیلو بایت SWF 21
ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (2) paint 3,594 کیلو بایت SWF 13
ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (1) paint 6,782 کیلو بایت SWF 18

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد