انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با تفریق (2) 116 کیلو بایت SWF 98
آشنایی با تفریق (1) 386 کیلو بایت SWF 36
تقارن و معرفی اشکال هندسی (2) 209 کیلو بایت SWF 43
تقارن و معرفی اشکال هندسی (1) 239 کیلو بایت SWF 41
آشنایی با جدول 327 کیلو بایت SWF 33
آشنایی با تقویم (2) 135 کیلو بایت SWF 24
آشنایی با تقویم (1) 143 کیلو بایت SWF 24
آموزش ساعت 493 کیلو بایت SWF 50
الگویابی و شمارش 439 کیلو بایت SWF 39
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 36
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) 858 کیلو بایت SWF 22
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 18
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 20
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 77
جمع اعداد به کمک الگو 117 کیلو بایت SWF 62
شمارش اعداد (14) 129 کیلو بایت SWF 33
شمارش اعداد (13) 186 کیلو بایت SWF 33
شمارش اعداد (12) 136 کیلو بایت SWF 27
شمارش اعداد (11) 503 کیلو بایت SWF 48
شمارش اعداد (10) 154 کیلو بایت SWF 32

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد