انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 4,230
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر 95 کیلو بایت SWF 1,834
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ 338 کیلو بایت SWF 1,788
واکنش گرماده 552 کیلو بایت SWF 1,964
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 2,422
انرژی درونی در فرایند هم دما 471 کیلو بایت SWF 1,195
رابطه کار و گرما 309 کیلو بایت SWF 1,287
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت 323 کیلو بایت SWF 1,330
مشخصات عناصر جدول تناوبی 190 کیلو بایت SWF 1,512
واکنش دهنده محدود کننده 148 کیلو بایت SWF 978
واکنش آب و لیتیم 548 کیلو بایت SWF 1,153
رابطه جرم مول 580 کیلو بایت SWF 951
واکنش تولید اسید سولفوریک 93 کیلو بایت SWF 1,069
اشکال سوختن 1,336 کیلو بایت SWF 1,284
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه 1,269 کیلو بایت SWF 926
واکنش ترکیب - سنتز 91 کیلو بایت SWF 853
واکنش تجزیه 84 کیلو بایت SWF 1,203
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز 381 کیلو بایت SWF 1,153
فرایند تقطیر 96 کیلو بایت SWF 1,897
جداسازی مخلوط مایع‌ها 475 کیلو بایت SWF 2,216

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد