انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 3,754
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر 95 کیلو بایت SWF 1,570
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ 338 کیلو بایت SWF 1,548
واکنش گرماده 552 کیلو بایت SWF 1,724
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 2,122
انرژی درونی در فرایند هم دما 471 کیلو بایت SWF 1,023
رابطه کار و گرما 309 کیلو بایت SWF 1,098
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت 323 کیلو بایت SWF 1,139
مشخصات عناصر جدول تناوبی 190 کیلو بایت SWF 1,270
واکنش دهنده محدود کننده 148 کیلو بایت SWF 822
واکنش آب و لیتیم 548 کیلو بایت SWF 945
رابطه جرم مول 580 کیلو بایت SWF 802
واکنش تولید اسید سولفوریک 93 کیلو بایت SWF 888
اشکال سوختن 1,336 کیلو بایت SWF 1,091
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه 1,269 کیلو بایت SWF 768
واکنش ترکیب - سنتز 91 کیلو بایت SWF 717
واکنش تجزیه 84 کیلو بایت SWF 1,024
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز 381 کیلو بایت SWF 970
فرایند تقطیر 96 کیلو بایت SWF 1,631
جداسازی مخلوط مایع‌ها 475 کیلو بایت SWF 1,919

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد