انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 2,715
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر 95 کیلو بایت SWF 1,110
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ 338 کیلو بایت SWF 1,062
واکنش گرماده 552 کیلو بایت SWF 1,274
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 1,548
انرژی درونی در فرایند هم دما 471 کیلو بایت SWF 688
رابطه کار و گرما 309 کیلو بایت SWF 735
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت 323 کیلو بایت SWF 758
مشخصات عناصر جدول تناوبی 190 کیلو بایت SWF 864
واکنش دهنده محدود کننده 148 کیلو بایت SWF 529
واکنش آب و لیتیم 548 کیلو بایت SWF 584
رابطه جرم مول 580 کیلو بایت SWF 516
واکنش تولید اسید سولفوریک 93 کیلو بایت SWF 599
اشکال سوختن 1,336 کیلو بایت SWF 784
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه 1,269 کیلو بایت SWF 520
واکنش ترکیب - سنتز 91 کیلو بایت SWF 494
واکنش تجزیه 84 کیلو بایت SWF 686
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز 381 کیلو بایت SWF 651
فرایند تقطیر 96 کیلو بایت SWF 1,164
جداسازی مخلوط مایع‌ها 475 کیلو بایت SWF 1,426

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد