انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تهیه فلز از کانه در کوره بلند 119 کیلو بایت SWF 3,953
فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر 95 کیلو بایت SWF 1,701
بررسی بی‌نظمی در ذوب شدن یخ 338 کیلو بایت SWF 1,656
واکنش گرماده 552 کیلو بایت SWF 1,840
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 2,259
انرژی درونی در فرایند هم دما 471 کیلو بایت SWF 1,106
رابطه کار و گرما 309 کیلو بایت SWF 1,183
تبادل گرما بین دو جسم با دمای متفاوت 323 کیلو بایت SWF 1,238
مشخصات عناصر جدول تناوبی 190 کیلو بایت SWF 1,369
واکنش دهنده محدود کننده 148 کیلو بایت SWF 905
واکنش آب و لیتیم 548 کیلو بایت SWF 1,050
رابطه جرم مول 580 کیلو بایت SWF 881
واکنش تولید اسید سولفوریک 93 کیلو بایت SWF 970
اشکال سوختن 1,336 کیلو بایت SWF 1,169
واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه 1,269 کیلو بایت SWF 832
واکنش ترکیب - سنتز 91 کیلو بایت SWF 787
واکنش تجزیه 84 کیلو بایت SWF 1,117
تغییر شیمیایی - ایجاد گاز 381 کیلو بایت SWF 1,056
فرایند تقطیر 96 کیلو بایت SWF 1,760
جداسازی مخلوط مایع‌ها 475 کیلو بایت SWF 2,035

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد