انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شناخت حروف و عدد (2) 36 کیلو بایت SWF 11
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 6
شناخت خط تقارن 208 کیلو بایت SWF 5
شناخت خط تقارن اشکال (2) 390 کیلو بایت SWF 5
شناخت خط تقارن اشکال (1) 281 کیلو بایت SWF 9
شناخت خط تقارن به‌وسیله برش با قیچی 263 کیلو بایت SWF 3
شناخت خط تقارن به‌وسیله شکل‌سازی با نقطه و خط (2) 295 کیلو بایت SWF 3
شناخت خط تقارن به‌وسیله شکل‌سازی با نقطه و خط (1) 248 کیلو بایت SWF 4
شناخت ده‌تایی و صد‌تایی و تبدیل آن‌ها 244 کیلو بایت SWF 5
شناخت ده‌تایی‌ها و صد‌تایی‌ها 311 کیلو بایت SWF 4
شناخت سه ضلعی 223 کیلو بایت SWF 5
شناخت گوشه و ضلع 215 کیلو بایت SWF 5
شناخت و بیان ساعت 301 کیلو بایت SWF 6
قرینه‌سازی 195 کیلو بایت SWF 4
قرینه‌سازی اشکال به‌وسیله نقطه و خط 327 کیلو بایت SWF 5
قرینه‌سازی اشکال با خط 302 کیلو بایت SWF 6
قرینه کردن اشکال به‌وسیله تا کردن 353 کیلو بایت SWF 4
شناخت و شمارش چند ضلعی‌ها 302 کیلو بایت SWF 5
شناخت واحد پول 270 کیلو بایت SWF 6
طراحی نام به‌وسیله رنگ‌آمیزی خانه‌ها 341 کیلو بایت SWF 5

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد