انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,539
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,552
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 5,842
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,270
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,800
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,348
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,559
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,726
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,432
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 10,948
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,327
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 7,865
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,472
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,065
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,393
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 26,114

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد