انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,790
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,983
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,064
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,543
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,980
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,754
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,807
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,025
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,629
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,816
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,532
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,109
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,782
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,508
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,970
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 27,823

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد