انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,630
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,690
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 5,943
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,355
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,877
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,524
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,656
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,867
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,508
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,320
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,401
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 7,984
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,557
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,225
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,628
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 26,906

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد