انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,063
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,326
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,334
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,817
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,257
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,046
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,026
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,286
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,926
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,247
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,754
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,319
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,992
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,875
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,384
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 29,343

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد