انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,565
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,595
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 5,873
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,298
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,831
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,414
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,595
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,770
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,461
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,092
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,352
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 7,927
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,502
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,125
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,483
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 26,273

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد