انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,771
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 10,002
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,993
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,315
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,970
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,965
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,541
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,908
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,628
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,874
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,317
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,902
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,486
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,696
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 20,208
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 30,223

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد