انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,721
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,864
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,009
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,439
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,934
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,639
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,735
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,947
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,574
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,619
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,461
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,060
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,695
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,405
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,840
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 27,575

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد