انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,846
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,071
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,109
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,593
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,031
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,812
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,855
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,074
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,675
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,891
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,578
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,149
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,825
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,574
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,042
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 28,185

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد