انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,679
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,781
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 5,976
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,393
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,905
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,565
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,697
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,915
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,538
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,472
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,437
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,021
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,614
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,327
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,739
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 27,292

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد