انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,403
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,639
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,583
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,042
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,559
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,501
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,262
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,574
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,165
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,604
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,994
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,551
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,249
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,350
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,722
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 29,762

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد