انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,955
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,220
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,225
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,733
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,153
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,944
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,957
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,184
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,842
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,144
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,674
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,238
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,911
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,743
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,266
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 28,666

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد