انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,500
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,499
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 5,797
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,213
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,717
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,247
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,481
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,652
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,375
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 10,695
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,289
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 7,807
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,428
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 12,993
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,265
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 25,780

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد