انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,820
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,028
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,087
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,570
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,006
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,781
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,831
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,050
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,650
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,862
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,554
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,129
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,803
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,539
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,991
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 27,924

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد