انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,589
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,631
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 5,904
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,326
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,851
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,478
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,628
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,823
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,479
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,212
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,373
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 7,955
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,524
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,163
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,573
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 26,480

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد