علوم چهارم ابتدایی

انتقال کرم به روده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رشد پیله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
214 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم سلول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انبساط وانقباض

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
310 کیلو بایت

آهنربا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت

تراکم پذیری مواد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 - 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد