علوم چهارم ابتدایی

ترکیب خون

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,133 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندام‌های تنفسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,108 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سفر به منظومه شمسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,028 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نزدیک‌ترین همسایه زمین

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,650 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زمین

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,905 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سنگ‌ها از چه ساخته شده‌اند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
2 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سنگ‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,517 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آهن‌ربا بسازید

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,322 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نام‌گذاری سرهای آهن‌ربا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد