علوم چهارم ابتدایی

سلّول چیست؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,343 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختمان بدن موجودات زنده

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,118 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تصویر در آینه تخت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخلوط و محلول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
249 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فلز و نافلز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
211 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شب و روز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسانا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
196 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حلال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
327 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت وضعی و انتقالی زمین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخش ماه به دور زمین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد