آینه

انواع آینه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,773 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع آینه و بازتابش

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,953 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساخت چند وسیله با آینه، ذره‌بین، عدسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,045 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تصویر در آینه تخت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازتابش نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نحوه تشکیل تصویر در آینه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
95 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خطای کروی در آینه‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آینه مورب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد