علوم پنجم ابتدایی

ماشین‌های ساده (پیچ، یک سطح شیب‌دار است)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
403 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تجزیه نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
698 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هنگام وقوع زلزله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
254 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدت زمان آب شدن شمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
163 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بیماری‌های ویروسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
385 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاصله بین مولکولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
195 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
222 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بررسی عنصر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ذره‌بین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
783 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اجزای اندام‌های حسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
430 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد