خاک

آشنایی با کانی‌ها و مواد تشکیل‌دهنده خاک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,764 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سرعت نفوذ آب در خاک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,735 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مواد تشکیل‌دهنده خاک و تاثیر نوع خاک بر رشد گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,726 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روش شکل‌گیری خاک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,488 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آنچه برای غذاسازی لازم است

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,079 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل خاک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,449 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خاک زندگی بخش

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اجزای خاک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
592 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمایش خاک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
184 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خاک مناسب برای رشد گیاهان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
311 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد