آب

تهیه آب شیرین از آب شور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,395 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل آب‌های زیرزمینی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,095 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آب در همه جا وجود دارد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,085 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آب و استفاده از آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,539 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اقیانوس و علت شوری آب دریا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,582 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وجود آب در مکان‌های مختلف

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اتم و مولکول‌های آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,411 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سفر آب از ریشه تا برگ

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,711 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آنچه برای غذاسازی لازم است

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,079 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انتقال گرما بین فلزات و آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد