مولکول

اتم و مولکول‌های آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,411 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولکول‌ها از چه چیزی ساخته شده‌اند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,384 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وضع مولکول‌ها در موّاد جامد، مایع و گاز چگونه است؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,392 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آیا مولکول‌ها حرکت می‌کنند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,544 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختمان مواد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,263 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر دما بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر تغییر فشار بر تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جنبش مولکولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت

ساختار مولکولی عناصر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد