ساختار مولکولی

ساختار اتم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
138 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

ساختار مولکولی عناصر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد