اتم

اتم و مولکول‌های آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,411 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولکول‌ها از چه چیزی ساخته شده‌اند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,384 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توزیع الکترون

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
114 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار اتم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
138 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

طیف نشری خطی هیدروژن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
45 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد