تصفیه آب

تهیه آب شیرین از آب شور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,395 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طرز تصفیه آب

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,949 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تصفیه آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
245 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد