علوم سوم ابتدایی

مهره‌داران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,193 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

غذای جانوران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,870 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پستانداران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,294 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خزندگان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,809 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماهی‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,704 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیاز جانوران به هوا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,162 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محل زندگی جانوران (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,022 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محل زندگی جانوران (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,185 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع گل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,874 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع برگ

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,907 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد