هوا

نیاز جانوران به هوا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,162 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استفاده از هوا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,363 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وجود گاز در هوا و تاثیر آن بر زندگی جانداران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وجود هوا در اطراف ما

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,818 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موارد استفاده از هوا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
991 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد