اکسیژن

نیاز جانوران به هوا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,162 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندام‌های تنفسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,108 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش پروپان و اکسیژن (انجام کار)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش فسفر سفید با اکسیژن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
26 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد