حیوانات

غذای جانوران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,870 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیاز جانوران به هوا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,162 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محل زندگی جانوران (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,022 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محل زندگی جانوران (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,185 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گرده‌افشانی توسط زنبور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زندگی فردی و گروهی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
251 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جانوران مهره‌دار و بی‌مهره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

غذای جانوران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
352 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حیوانات اهلی و وحشی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محل زندگی حیوانات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
486 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد