علوم سوم ابتدایی

انواع آینه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,773 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منابع نور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,365 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رود و چشمه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,930 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آلودگی آب‌های زیرزمینی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,552 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قنات

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,722 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چاه آب

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,855 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل آب‌های زیرزمینی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,095 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ابرها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,520 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آب در همه جا وجود دارد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,085 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میعان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,586 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد