ابر

چگونگی تشکیل ابر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,672 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ابرها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,520 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل ابر کونولوس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,389 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد