منشور

کاربرد عدسی‌ها و منشور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,927 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تجزیه نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
698 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منشور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل رنگین کمان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تجزیه نور توسط منشور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاربرد عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
272 کیلو بایت

تجزیه نور توسط منشور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
59 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد