آینه تخت

تصاویر در آینه تخت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,091 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آیینه‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازتاب در آینه تخت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آینه ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت

کاربرد عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
272 کیلو بایت

کاربرد عدسی وآینه ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد