بازتاب نور

علت مشاهده اجسام

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,883 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازتابش نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
202 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قوانین بازتاب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازتاب نور از سطوح صاف و ناصاف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
56 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شکست نور2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازتاب در آینه تخت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
70 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازتاب نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد