علوم پنجم ابتدایی

تغییرات مواد (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,334 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییرات مواد (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,380 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولکول‌ها از چه چیزی ساخته شده‌اند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,384 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وضع مولکول‌ها در موّاد جامد، مایع و گاز چگونه است؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,392 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آیا مولکول‌ها حرکت می‌کنند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,544 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختمان مواد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,263 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماشین‌های ساده (پیچ، یک سطح شیب‌دار است)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
403 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تجزیه نور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
698 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هنگام وقوع زلزله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
254 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدت زمان آب شدن شمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
163 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد