علوم پنجم ابتدایی

شنیدن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,039 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندام‌های حسّی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,917 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکسن چیست؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,590 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راه‌های دفاع بدن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,061 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مبارزه پنهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,907 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قارچ‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,047 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

باکتری‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,825 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جلبک‌ها، جان‌داران گیاه مانند

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,496 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جان‌داران ساده

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,183 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زمین‌لرزه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,841 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد