زمین‌لرزه

زمین‌لرزه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,841 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زمین نا‌آرام (ساختمان زمین)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,620 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد