علوم پنجم ابتدایی

مراحل تشکیل فسیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
221 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فسیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
866 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهرم نوع اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخه غذایی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمایش خاک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
184 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عوامل کاهش وافزایش جمعیت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
229 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زنجیره غذایی 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
226 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راه‌های انتقال بیماری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
493 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مراحل رشد باکتری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زلزله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
254 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد