چرخه غذایی

چرخه غذایی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با چرخه غذایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
294 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زنجیره غذایی 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
226 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد