زنجیره غذایی

انسان و محیط زیست

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,975 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شبکه غذایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخه غذایی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زنجیره غذایی 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
226 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد