اهرم

اهرم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهرم چیست؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,807 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهرم نوع اول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیرو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاربرد اهرم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
118 کیلو بایت

ماشین ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
163 کیلو بایت

ماشین های ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد