علوم چهارم ابتدایی

جانوران بی‌مهره

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,903 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استفاده‌های گوناگون از گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,816 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محصولات کشاورزی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,379 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آفت‌های کشاورزی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,118 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شخم زدن و علف‌های هرز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,045 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سفر آب از ریشه تا برگ

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,711 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آنچه برای غذاسازی لازم است

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,079 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

غذاسازان بزرگ

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,382 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رشد و تقسیم سلول

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,782 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختمان سلّول

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,574 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد